Başlık

Personeli aşırı iş yüküne maruz bırakmadan çalışmaların sürekliliğini sağlayacak sayıda personelin olup olmadığının değerlendirilmesi

Neden

Şu ana kadar kalite yönetim sisteminin büyük bir kısmı uygulamaya konuldu. Kalite yönetim prosedürleri, personel sayısı değişmezken ekstra rutin çalışmalar yapılmasını gerektirebilir. Personelin aşırı iş yüküne maruz kalmaması hem dikkat edilmesi gereken bir husustur hem de ISO 15189 standardı şartlarındandır. Aşırı iş yükü kaza riskini, hata yapma riskini artırabileceği gibi personel moralinin düşük olmasına ve hatta personel sağlığının kötüleşmesine dahi sebep olabilir.

Ne

Personelin iş yükünü inceleyin. Bazı personel üyelerinin görev yükü çok fazlaysa şunları yaparak durumu düzeltin:

  • Mümkünse görev dağılımı yeniden organize edilir
  • Yeni personel alınır

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Gözlem yaparak ve Kişisel İş Tanımlarını gözden geçirerek her personel üyesinin iş yükünü inceler. Ayrıca iş yükü konusunda personelin kendi deneyimlerini de sorar.
  2. Bazı personel üyelerinin iş yükü çok fazlaysa yukarıdaki seçeneklerden en uygun olanı seçer.
  3. Görev dağılımı yeniden organize edilirse Kişisel İş Tanımlarını günceller. Pozisyon eklenerek veya kaldırılarak laboratuvar pozisyonunda değişiklik yapılırsa Organizasyon Şeması ile Yetkilendirme Matrisi'ni de düzenler. Tüm personeli değişiklikler konusunda bilgilendirir. Personel üyelerine başka görev ve yetkiler atanması halinde diğer laboratuvar personelini haftalık personel toplantısında bilgilendirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön/a>
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.5
ISO15189:2012: 4.1.1.3
ISO15190:2003: