Aktiviteler 1. Aşama - Sürekli İyileşme

Bu aşamada bu QSE hiçbir faaliyetleri vardır.