Ana sayfa

Bu nedir?

Bu, ULKS aracıdır: ISO 15189 uyarınca bir kalite yönetim sistemi uygulanması konusunda tıbbi laboratuvarların yönlendirilmesi amacıyla aşamalı bir plan sağlayan, web sitesi formunda bir araçtır. Laboratuvarların akreditasyon almasını sağlamak için standardın gerektirdiği şartları yerine getirmesine yardımcı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü adına Royal Tropical Institute tarafından geliştirilmiştir. Tüberküloz Laboratuvar Akreditasyonuna yönelik Global Laboratuvar Girişimi Aşamalı Süreci'ni (GLG aracı) temel alır.

 

Bu araç neden geliştirildi?

Yakın zamana kadar laboratuvar hizmetleri yükün fazla, kaynakların sınırlı olduğu ülkelerde hastalık tedavisi ve kontrolü çalışmalarının en zayıf unsurları arasındaydı. Laboratuvar hizmetleri ve sistemlerinin güçlendirilmesi yüksek kaliteli tanısal laboratuvar hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasında esastır. Laboratuvar güçlendirmenin en iyi yöntemlerinden birisi, uluslararası kalite standardı ISO 15189'un veya benzer şartları olan (ulusal) bir standardın şartlarına uygun bir kalite yönetim sistemini uygulamaya koymaktır. Daha fazla bilgi alın.

 

Bu aracı kimler kullanabilir?

Bu araç klinik veya halk sağlığı amaçları doğrultusunda tanısal faaliyetler gösteren bütün laboratuvarlar tarafından kullanılabilir.

 

Bu araç nasıl çalışır?

Bu araç, kalite yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik aşamalı bir plandır. Bu planın her adımına aktivite denir ve şunlardan oluşur:

  • Ne yapılması gerektiğini belirten bir cümle
  • Aktivitenin neden tamamlanması gerektiği, tam olarak ne yapılması gerektiği, aktivitenin hangi kronolojik sırayla tamamlanması gerektiği ve aktivitenin kim tarafından en iyi yapılabileceğinin açıklanması
  • Daha fazla artalan bilgisi materyalleri, doküman şablonları ve diğer araçlar gibi destekleyici materyallere bağlantılar

 

Kalite yönetim sisteminin mantıksal bir çerçevede uygulanması için aktiviteler dört uygulama aşamasına bölünür, her aşama belirli bir noktaya odaklanır. Bu araç, laboratuvar kalite yönetim sistemini tam olarak uygulayamasa bile 1. aşamayı tamamladığı andan itibaren laboratuvarın kaliteli hizmet sunumunu iyileştirmiş olur, böylece laboratuvar bu aşamada dahi yarar görmüş olur.

  • 1. Aşama: Laboratuvarın birincil sürecinin doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması
  • 2. Aşama: Kalitenin kontrol edilmesi ve güvence altına alınması ve izlenebilirlik oluşturulması
  • 3. Aşama: Uygun yönetim, liderlik ve organizasyonun sağlanması
  • 4. Aşama: Sürekli iyileşme sağlama ve akreditasyona hazırlanma

Bu aracın aşamaları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.

 

Her aşamadaki aktiviteleri görüntülemek için iki çerçeveden birini seçebilirsiniz:

  1. Yol haritaları, bütün aktiviteleri günlük uygulamada ideal bir sıra izleyerek gösterir
  2. Kalite Sisteminin Esasları çerçevesi, aktiviteleri kalite sisteminin esaslarına göre sıralayarak gösterir (Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü tarafından hazırlandığı haliyle)

 

Bu araç, aktivitelerin doğru uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek için kalite yönetim sisteminin ne düzeyde uygulandığına bağlı olarak kontrol listeleri oluşturma seçeneği sunar.


Kullanma Talimatları bölümünde bu aracın nasıl kullanılacağına ilişkin kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz.

 

Başlamak için tıklayın!