Aktiviteler 2. Aşama - Uygunsuzluk Yönetimi

Bu aşamada bu QSE hiçbir faaliyetleri vardır.