Aktiviteler 1. Aşama - Uygunsuzluk Yönetimi

Bu aşamada bu QSE hiçbir faaliyetleri vardır.