Aktiviteler 4. Aşama - Satın Alma ve Envanter

Bu aşamada bu QSE hiçbir faaliyetleri vardır.