Başlık

Laboratuvarda kullanılan her kalite dokümanına baş sayfa eklenmesi

Neden

Laboratuvardaki her kalite dokümanı sonraki aktivitede oluşturulacak doküman kontrol sisteminde yönetilecektir. Dokümanların doğru yönetilmesi için dokümanın tanımlanmasında kullanılabilecek meta veriler, doküman versiyonu, yazar, inceleyenler, onaylayanlar ve dokümanın nüshalarının nerede bulunabileceği belirtilmelidir.

Ne

Her doküman için doküman kontrol sisteminin gerektirdiği bütün meta verileri içeren bir baş sayfa tasarlayın. Baş sayfada şu bilgiler muhakkak bulunmalıdır:

 • Doküman kodu
 • Doküman başlığı
 • Yazarın adı
 • İnceleyenlerin adı
 • Onaylayanın adı
 • Mevcut versiyon numarası
 • Kullanıma sunulduğu tarih
 • Dokümanın incelenmesi gereken son tarih
 • Dağıtım listesi (onaylı versiyonların bulunabileceği yerler)
 • Önceki versiyonda yapılan değişikliklerin açıklaması

 

Sağ sütunda bir baş sayfa şablonu verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. Laboratuvarda kullanılacak baş sayfayı tasarlar. Sağ sütunda verilen şablon esas alınabilir.
 2. Laboratuvarda bulunan her kalite dokümanına baş sayfa ekler. Yani her SÇP, biyogüvenlik bölümü ve kalite kılavuz bölümüne (3. aşamada yazıldığında) baş sayfa ekler. Kalite dokümanının parçası olan bütün ek veya formlara baş sayfa eklenmesi gerekmez. Kalite dokümanı için geçerli olan bilgilerin aynısı dokümanın parçası olan ek ve formlar için de geçerlidir. Her kalite dokümanına ait bilgiler önceki aktivitede yapılan doküman kontrol kaydından kopyalanabilir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Doküman & Kayıtlar kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.3.3
ISO15189:2012: 4.3
ISO15190:2003: