Kontrol listeleri 4. Aşama - Süreç Yönetimi

Ayrı ayrı SÇP'lerin hazırlanması zahmetli/kullanışsız olacak ancak laboratuvarın düzgün işleyişi için de kritik önem arz eden tüm basit prosedürleri kapsayan bir SÇP var mı?

Aktivite

Numunelerin doğru şekilde taşınıp taşınmadığı laboratuvar tarafından Numune Toplanmasına Yönelik SÇP'de belirtilen taşıma şartları kontrol edilerek sürekli olarak izleniyor mu?

Aktivite

Numunelerin taşınması konusunda sorun yaşanması halinde laboratuvar sebebini bulmak amacıyla bu sorunları araştırıyor mu?

Aktivite

Numunelerin taşınması konusunda her sorun yaşandığında uygunsuzluk formu dolduruluyor mu?

Aktivite

Numunelerin taşınması konusunda karşılaşılan sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici eylemlerde bulunuluyor mu?

Aktivite

Numunelerin taşınması konusunda karşılaşılan sorunların çözümü için uygulanan düzeltici/önleyici eylemlerin etkisi bu eylemlerin işe yarayıp yaramadığının görülmesi amacıyla değerlendiriliyor mu?

Aktivite

Laboratuvar kalite göstergelerini kullanarak tüm süreçlerinin doğru şekilde performans gösterip göstermediğini izliyor mu?

Aktivite

Bir kalite göstergesinin değerindeki ani değişiklik tespitini takiben sorunun belirlenip çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için eyleme geçiliyor mu?

Aktivite

Her kalite göstergesi için kabul edilebilirlik sınırı belirlendi mi?

Aktivite

Her kalite göstergesi için belirlenen kabul edilebilirlik sınırının artık aşılmaması için laboratuvar süreçlerinin optimize edilmesine yönelik eylemlerde bulunuluyor mu?

Aktivite