Başlık

Laboratuvarın temizlenmesi ve işle ilgili görüşmelerin organize edilmesi gibi çeşitli destekleyici aktiviteleri kapsayan bir SÇP'nin hazırlanması

Neden

Her laboratuvarda laboratuvarın işleyişinin korunması için yerine getirilmesi gerek birçok küçük faaliyet vardır ve bunların SÇP'lerde standartlaştırılması gerekir. Ancak her küçük prosedür için ayrı bir SÇP'nin hazırlanması gereksiz olacaktır. Bunun yerine tüm bu destekleyici prosedürleri bir araya toplayan tek bir SÇP'nin hazırlanması daha uygun olabilir.

Ne

Laboratuvarın yürüttüğü tüm küçük faaliyetleri kapsayan bir Genel Aktivitelere Yönelik SÇP geliştirin. Bu faaliyetlere örnek verecek olursak:

 • Kurum içi iletişim: toplantıların düzenlenmesi ve tutanak taslaklarının hazırlanması
 • Numunelerin taşınmasının izlenmesi (bkz. sonraki aktivite)
 • Tecrit laboratuvarının temizlenmesi.
 • Sıcaklığın izlenmesi
 • Soğutucular, dondurucular, etüvler vb.nin temizlenmesi

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. Ayrı ayrı SÇP'lerde yer alamayacak kadar küçük olmakla birlikte laboratuvarın düzgün işleyişi için kritik olması nedeniyle standartlaştırılması gereken prosedürlerin listesini çıkarır.
 2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak SÇP'yi geliştirir.
 3. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürü doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 4. SÇP hazır olduğunda, SÇP nüshalarının nerede bulunması gerektiğini belirler ve bunu SÇP'de belirtir (SÇP'nin yeni bir versiyonu basıldığında tüm nüshaların etkin ve doğru şekilde değiştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla). SÇP, Prosedür SÇP'si olarak kodlanmalıdır.
 5. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil eder ve SÇP'nin kimleri ilgilendirdiğini ve kimlerin SÇP'yi okuyup anlaması gerektiğini belirler.
 6. Haftalık personel toplantısında SÇP'yi bütün personele tanıtır ve hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini ve okuduktan sonra Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalamaları gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1
ISO15189:2012: 4.2.2.1
ISO15190:2003: