Başlık

Numunelerin taşınmasının izlenmesi

Neden

Numunelerin laboratuvara doğru şekilde taşınması, doğru ve kalite güvenceli sonuçların sunulması için önemlidir. Laboratuvara taşınma esnasındaki kötü koşullar nedeniyle zarar gören numunelerden kaliteli sonuç elde edilemez. Ayrıca hem kuryenin hem de numune taşıma işlemine dâhil olan diğer kişilerin korunması için numunelerin güvenli bir şekilde ambalajlanması gerekir.

Ne

Numunelerin doğru şekilde taşındığını daima izleyin. Özellikle şu konulara dikkat edin:

  • Numunelerin güvenli şekilde taşınması: Taşıyan kişiyi, kamuyu ve ayrıca laboratuvarı da korumak için usulünce ambalajlanmalıdır.
  • Numunelerin zamanında taşınması: Uygun zaman çerçevesi dâhilinde gerçekleştirilmelidir.
  • Uygun koşullar altında taşınması: Numunelerin korunmasının optimizasyonu için gereken sıcaklık aralığı dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Laboratuvarın, hizmet kullanıcıları numunelerin taşınması sırasında sıcaklığı kaydetmek üzere sıcaklık kayıtlarını kullanmaya teşvik etmesiyle sıcaklığın çok yüksek veya çok alçak düzeye gelip gelmediği kontrol edilebilir.

 

Yanlış taşıma nedeniyle numune kötü bir durumda alındıysa veya güvensiz bir şekilde ambalajlandıysa sorunun sebebi belirlenip uygun düzeltici ve önleyici eylemler uygulanmalıdır.

Nasıl ve kim?

Numune Kabul Birimi:

  1. Her numune için Numune Toplamasına Yönelik SÇP'de belirlenen numunelerin taşınmasına ilişkin kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol ederek numunelerin doğru şekilde taşınıp taşınmadığını sürekli olarak izler. Kötü kalitede numune alınırsa numunenin zarar görmesine veya yanlış ambalajlamaya sebep olan etkeni daima bulma girişiminde bulunur. Sebep bulunursa gelecekte aynı sebeple daha fazla numunenin zarar görmesini engellemek amacıyla önleyici eylemler geliştirmeye çalışır. Örneğin yanlış kap kullanımından dolayı sızıntı yapan bir numune alındıysa klinisyenle irtibata geçilerek klinisyen durum hakkında bilgilendirilmeli ve doğru numune kabının kullanılması konusunda yönlendirilmelidir.
  2. 4. aşamanın sonraki adımlarında uygunsuzlukların ele alınmasına yönelik prosedür hazırlanmalıdır. Bu prosedür hazırlandığında, numunelerin taşınmasına ilişkin her sorun için bir Uygunsuzluk Formu doldurur. Numunenin taşınması konusunda bir sorun olduğunu belirtir, sorunu ve uygulanan düzeltici eylemleri açıklar. Bunların kaydedilmesi numune taşınmasında ne sıklıkla sorun meydana geldiğine dair bilgi sağlar. Örneğin uzun taşıma süresi sebebiyle birçok numunenin kontamine olması veya tüm bakterilerin ölmesi durumunda bunun kaydedilmesi bu sorunun önem derecesinin belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözme amacıyla spesifik düzeltici ve önleyici eylemlerin belirlenebilmesini sağlar. Akabinde ise bu eylemlerin sorunun çözümünde işe yarayıp yaramadığının görülmesinde yardımcı olur (uzun taşıma süresi sebebiyle numune kontaminasyonunun bildirildiği uygunsuzluk formlarında bir düşüş görülmelidir). Uygunsuzluk Formlarını "Uygunsuzluklar" klasöründe saklar (4. aşamada oluşturulacaktır).
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.4.6
ISO15189:2012: 5.4.5
ISO15190:2003: