Başlık

Yazılım sistemleri de dâhil olmak üzere laboratuvarda tetkik amacıyla kullanılan tüm ekipmanların onaylanması

Neden

Laboratuvar, her ekipmanın laboratuvarın beklediği görevleri gerçekleştirdiğini ve laboratuvarın beklediği sonuçları ürettiğini göstermek amacıyla her ekipmana ait onay sonuçlarının yer aldığı bir dosya tutmalıdır.

Ne

Üçüncü aşamada Tetkiklerin ve Ekipmanların Onaylanmasına Yönelik SÇP yazılarak tüm tetkik yöntemlerinin bu doğrultuda onaylanması gerektiği belirtilmiştir. 4. aşamada bu SÇP'de belirtilen prosedür doğrultusunda tüm ekipmanların onaylanması gerekmektedir. Sadece PZR makinesi, spektrofotometre vb. gibi tetkik sonuçları üzerinde kritik etkiye sahip ekipmanları onaylayın (yazıcılar gibi destekleyici ekipmanların onaylanmasına gerek yoktur). Tetkikler için kullanılan yazılımın da onay sürecine dâhil edilmesi gerekir.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. Tetkik sonuçları üzerinde kritik etkiye sahip ekipmanları onaylar. Tetkikler için kullanılan yazılımı da onay sürecine dâhil eder.
  2. Tetkiklerin ve ekipmanların onaylanmasına yönelik SÇP'de belirtilen prosedür doğrultusunda bir onay raporu hazırlar.
  3. Onay raporlarını Onay Raporları klasöründe Ekipman Onayı bölümünde saklar.
  4. Bir ekipmanın gerekli performansı gösterip gösteremediğinin ve ilgili tetkiklere ilişkin spesifikasyonlara uyup uymadığının en baştan bilinmesi için laboratuvarda kullanılmaya başlanan her yeni ekipmanı onay sürecinden geçirir. Ayrıca bir ekipman her kalibre edildiğinde, servise sokulduğunda ve/veya onarıldığında da söz konusu ekipmanı onay sürecinden geçirir.
  5. Her bir onay süreci sonucunda bir onay raporu hazırlar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.3.2
ISO15189:2012: 5.3.1.2
ISO15190:2003: