Başlık

Sunulan ve alınan hizmetlerin uyumlu hale getirilmesi için klinik sorunların ele alındığı toplantılara katılma/klinik personel ile düzenli görüşmeler organize etme

Neden

Laboratuvar ile klinik personel arasında iletişim olmadığında birçok yanlış anlaşılma meydana gelebilir; klinik personelin laboratuvar hizmetleri konusunda çok bilgili olmadığı gibi laboratuvar personeli de klinik duruma pek aşina değildir: Klinisyenler ile laboratuvar personeli arasındaki mesafe arttıkça klinisyenlerin laboratuvar hizmetlerine duyduğu güven de azalır. Bu da sonuç olarak gereksiz test tekrarlarına veya laboratuvar hizmetlerine daha az başvurulmasına, dolayısıyla da tanısal kararların daha az kanıta dayalı olarak verilmesine sebep olabilir. Bu nedenle laboratuvar ile klinik personel arasındaki iletişim çok önemlidir ve laboratuvar hizmetlerinin optimizasyonunda da iyi bir yöntemdir.

Ne

Laboratuvar personeli düzenli olarak klinik sorunların ele alındığı toplantılara katılmalı ve klinik personel ile laboratuvar personeli arasında her iki tarafın da durumunun ve bakış açılarının kavranması ve bu konuda fikir edinilmesi için toplantılar düzenlenmelidir.

 

Klinik sorunların ele alındığı toplantılarda laboratuvar personeli klinik durumlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olur ve bu da laboratuvar personelini hastalara yakınlaştırır. Böylece laboratuvar personeli, klinisyenlere çeşitli klinik durumlarda kullanılabilecek laboratuvar testleri konusunda bilgi verebilir (yani klinisyenler laboratuvara yakınlaşır).

 

Laboratuvar personelinin klinik sorunların ele alındığı toplantılara katılmasının yanı sıra laboratuvar klinik personel ile düzenli toplantılar organize ederse (örneğin üç ayda bir) iki taraf arasındaki yanlış anlaşılmaların çözülmesi için fırsat yaratmakla kalmaz sorunların birlikte çözülmesiyle hem laboratuvar hem de klinisyenler için en uygun çözümün bulunması sağlanır. Ayrıca klinisyenler laboratuvarı kendi çalışmaları konusunda bilgilendirerek laboratuvarın hizmetlerini klinisyenler açısından en uygun olacak şekilde düzenlemesine olanak tanıyabilir. Laboratuvar da laboratuvar testleri konusunda klinisyenleri bilgilendirebilir ve uygulamaya konulan yeni testleri resmî olarak tanıtabilir, böylece klinisyenler laboratuvar prosedürlerini daha iyi anlayabilir ve uyum gösterebilir. Örneğin klinisyenler numuneleri laboratuvara sürekli olarak yanlış kap içinde gönderiyorsa laboratuvar numune bütünlüğüne zarar vermesi veya kapların sızıntı yapması sebebiyle bu durumun sorun yarattığını açıklayabilir. Bu sayede klinisyenler konu hakkında bilgi sahibi olarak doğru numune kaplarının kullanımına ilişkin laboratuvar kılavuz ilkelerine daha iyi uyum gösterirler. Diğer yandan klinisyenler de laboratuvar tarafından talep edilen numune kapları konusunda, örneğin kullanım zorluğu açısından, sorun olduğunu belirtebilir. Laboratuvar personeli konuyu daha iyi anlamış olur ve laboratuvar, klinisyenler ile her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulabilir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Klinisyenler ile klinik sorunların ele alındığı toplantılara katılmak üzere personel üyelerini yetkilendirir. En uygun personel üyeleri önceki aktivitede hizmet kullanıcıları ile iletişim kurmaya yetkilendirilmiş kişilerdir. Laboratuvar Yöneticisi bu kişilerden biri değilse: Klinik sorunların ele alındığı toplantılara Laboratuvar Yöneticisi'nin de katılması önemlidir.
  2. Yetkili personel üyelerinin en az üç ayda bir klinik personel ile klinik sorunların ele alındığı bir toplantıya katılmasını sağlar.
  3. Üç ayda bir klinik personel ile laboratuvar personeli arasında toplantı düzenler. Bu toplantıların organizasyonu için bir programın oluşturulmasında yarar vardır. Örneğin laboratuvar (yeni) bir tetkik, kalite yönetim sisteminin uygulamaya geçirilişi vb. bir konuda sunum yapabilir. Ayrıca olası sorunlar gibi tartışma konuları belirleyebilir (laboratuvar kılavuz ilkelerine klinisyenlerin sık sık uyumsuzluk göstermesi). Klinisyenlerin laboratuvar hizmetlerine ilişkin olası sorunlarının görüşülmesi için de zaman ayırır.
  4. Bu toplantıların tutanaklarını tutarak bu tutanakları Tutanaklar klasöründe Klinik Personel Toplantıları adlı yeni bir bölümde arşivler. Bu toplantılarda eylem maddeleri oluşturulursa bunların uygulamaya geçirilmesini sağlar ve bir sonraki Klinik personel toplantısında klinik personele uygulamaya ilişkin geribildirim verir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Müşteri Odaklılık kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.7
ISO15189:2012: 4.7
ISO15190:2003: