Başlık

Sürekli Eğitim Programı'nın Oluşturulması

Neden

Personelin daima gerçekleştirilen görevlerin gerektirdiği eğitime sahip olması gerekir ve personel bilgilerini güncel tutmak için tazeleme eğitimleri alınmalıdır.

Ne

Sürekli Eğitim Programı oluşturun. Bu program aracılığıyla personel üyeleri yeterlik değerlendirmelerinde belirlendiği üzere eğitimlere gönderilebilirler (bkz. önceki aktivite). Tüm personel için sürekli eğitim programı kapsamında şu konularda eğitim yer almalıdır:

  • KYS
  • Güvenlik
  • Devlet raporlama şartları
  • Bilgisayar sistemleri
  • Görevler

Ayrıca kongrelere katılım gibi meslekî etkinlikler de bu program dâhilinde yer almalıdır. Sürekli eğitim programı Yıllık Kalite Planı'nın sabit bir unsuru olmalıdır. Yıllık bütçe planlamasına da dâhil edilmelidir.

 

Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, eğitim ve sürekli eğitime ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Önceki aktivitede belirlenen eğitim ihtiyaçlarına dayanarak tazeleme eğitimi ve kongrelere katılım için gerekli ortalama yıllık bütçeyi tahmin eder.
  2. Sürekli Eğitim Programı'nı yıllık bütçe planına dâhil eder (bkz. yıllık bütçenin geliştirilmesine ilişkin aktivite).
  3. Sürekli Eğitim Programı'nı, Yıllık Kalite Planı'na ayrı bir bölüm olarak ekler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön/a>
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 4.12.5 5.1.9 5.1.12
ISO15189:2012: 4.1.1.4 5.1.2 5.1.5 5.1.8
ISO15190:2003: