Başlık

Personelin yeterli yetkinliğe sahip olmasının sağlanması

Neden

Personel üyeleri, atandıkları pozisyonun gerektirdiği yeterli eğitim ve deneyime sahip olmalıdır.

Ne

Her personel üyesinin eğitiminin ve yeterliklerinin yaptığı işe uygun olduğunu teyit edin. Belirli bir personel üyesinin gerekli eğitim ve yeterliklere sahip olmadığı halde bir görevi yerine getirdiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu personel üyesine uygun eğitim verilmelidir. Örneğin moleküler teknikler ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) konusunda eğitimi olmayan bir personel üyesinin PZR testleri yapması gerekiyorsa bu personel üyesi PZR'nin ayrıntılarını öğreten bir eğitime gönderilmelidir.

 

Eğitim ihtiyaçlarına karar verirken şu alanları göz önünde bulundurun:

  • Kalite yönetimi
  • Güvenlik
  • Bilgisayar sistemleri
  • Spesifik görevler

 

2. aşamada personel üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yeterlik değerlendirmesi kapsamına dâhil edilecektir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Bütün personel üyelerinin aldığı eğitimleri kanıtlayan bütün diplomaların/sertifikaların nüshalarını (iş ile ilgili kısa kurslar da dâhil) toplar.
  2. Bunları Personel Dosyaları klasöründe söz konusu personel üyesine ait bölümde saklar.
  3. Her personel üyesinin eğitim geçmişine ve personel üyesinin rutin olarak yerine getirdiği görevlere bağlı olarak hangi ek eğitimlerin gerekli olduğuna karar verir. Yeterlik değerlendirmesi zaten yapılıyorsa bu faaliyetlerin sonuçları personel üyelerinin performanslarını değerlendirmede ve ek eğitime ihtiyaçları olup olmadığına karar vermede kullanılabilir.
  4. Her personel üyesine uygun eğitim programını belirler ve bunları finanse edecek fon arar.
  5. Eğitime katıldıktan sonra her personel üyesi aldığı sertifikayı Laboratuvar Yöneticisi'ne vermelidir. Laboratuvar Yöneticisi bu sertifikayı çoğaltarak Personel Dosyaları klasöründe söz konusu personel üyesine ait bölümde saklar. Orijinal sertifikayı personel üyesine geri verir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5 4.12.5 5.1.2 5.1.6 5.1.12
ISO15189:2012: 4.1.1.4 5.1.5
ISO15190:2003: