Başlık

Her ekipmanı kullanmaya hangi personelin yetkili olduğunun ve hangi personelin ekipmanın kullanımından sorumlu olduğunun belirlenmesi

Neden

Şeffaflığın ve ekipmanların doğru şekilde kullanımının ve bakımının sağlanması önemlidir. Bu sayede belirli ekipmanlarda koruyucu bakımın yapılmasından kimin sorumlu olduğunun bilinmediği, sonuçta da kimsenin bakımı yapmadığı durumlar önlenmiş olur. Ayrıca belirli ekipmanları kullanacak eğitimi olmayan veya talimatları bilmeyen kişilerin yanlış kullanımına bağlı olarak ekipmana hasar gelmesi de önlenir.

Ne

Her ekipmanı kimlerin kullanmaya yetkili olduğu belirlenmeli ve her ekipmandan sorumlu bir personel atanmalıdır.

 

Ekipmanı kullanmaya yetkili personelin belirlenmesi ekipmanı kimlerin kullandığının kolayca görülmesini ve bu kullanıcıların ekipmanı kullanmadan önce uygun eğitim ve talimatları almasını sağlar.

 

Ekipmandan sorumlu bir personel atanması koruyucu bakım ve kalibrasyonun yapıldığından emin olunmasını ve hataların erken tespit edilmesini sağlar. Sorumlu personel günlük rutin koruyucu bakımı yapmalı ve bir sorun olduğunda Ekipman Sorumlusu'nu bilgilendirmelidir. Her ekipmandan sorumlu olmak üzere farklı bir personel atanabileceğini unutmayın.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Haftalık personel toplantısında her ekipmandan bir personelin sorumlu olacağını ve ekipman kullanımı için personel üyelerinin yetkilendirilmesi gerektiğini açıklar. Bu uygulamanın gerekçelerini açıklar (yukarıda anlatıldığı gibi) ve yeni personel belirli bir ekipmanı kullanmaya başlarsa kendisinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyler.
  2. Belirli ekipmanlardan sorumlu olabilecek personeli seçer ve bu kişilerin isimlerini Ekipman Kaydı'na ekler.
  3. 1. ve 2. adım devam eden bir süreçtir: Personelden biri belirli bir ekipman kullanmaya başlamayı her talep ettiğinde bu personele önce yetki verilmelidir. Laboratuvarın her yeni ekipman satın alımında aynı prosedür doğrultusunda bu ekipmandan sorumlu bir kişi ve kimlerin ekipmanı kullanmaya yetkili olduğu belirlenmelidir.

 

Ekipman Sorumlusu:

  1. Ekipman Kaydı'na iki sütun ekleyerek ilgili ekipmandan sorumlu personelin ve ekipmanı kullanmaya yetkili personelin adlarını girer.
  2. Her ekipman için ekipmanı kullananların listesini çıkarır ve isimlerini Ekipman Kaydı'na girer.
  3. Ekipmanlardan sorumlu personelin sorumluluklarını bildiğinden emin olur.
  4. Ekipmanı kullanmaya yetkili bütün personele ekipmanın doğru kullanımı konusunda talimat verildiğinden emin olur.
  5. 3. ve 4. adım devam eden bir süreçtir: Personelden biri belirli bir ekipmanı kullanmaya başlamayı talep ederse önce laboratuvar yöneticisi tarafından yetkilendirilmeli, daha sonra bu kişiye Ekipman Sorumlusu tarafından uygun talimatlar verilmelidir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1 5.1.7 5.1.8 5.3.5 5.6.3
ISO15189:2012: 4.1.2.5 5.3.1.3 5.3.1.5
ISO15190:2003: