Başlık

Doküman Revizyon Formu'nun tasarlanması

Neden

Bu aşamada, doküman kontrol sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu sistemde bütün SÇP'lerin ve kalite el kitabı bölümlerinin (3. aşamada geliştirilecektir) incelenmesi ve gerektiğinde düzenli aralıklarla revize edilmesi gerekmektedir. Bazen SÇP'ler veya kalite el kitabı bölümleri kullanılırken bunlarda hatalar ve tutarsızlıklar olduğu görülebilir. Ancak, bunlar prosedürün/tetkikin sonucuna doğrudan etki etmiyorsa bu hataların doğrudan düzeltilmesi ve dokümanların yeniden basılması zahmetine girilmesi gereksizdir. Bu durumda hataların düzeltilmesi bir sonraki planlı doküman incelemesi ve revizyonuna kadar bekleyebilir.

Ne

Doküman Revizyon Formu geliştirin. Belirli bir dokümanda küçük bir hata bulunduğunda dokümanın planlı incelemesi ve revizyonu sırasında bu hatanın düzeltilebilmesi için hatanın bu form kullanılarak kayıt altına alınması gerekir. Bu nedenle de Doküman Revizyon Formu'nda doküman kodunun doldurulabileceği bir alan olmalıdır. Doküman Revizyon Formu'na ilişkin bilgi edinmek için sağ sütunda verilen örneğe bakınız.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Doküman Revizyon Formu'nu geliştirir. Sağ sütunda verilen Doküman Revizyon Formu şablonunu kullanılabilir.
  2. Formu çoğaltır ve bu nüshaları bütün laboratuvar personelinin erişebileceği bir yere koyar.
  3. Bu formu laboratuvardaki bütün personele tanıtır. Yakında çok sayıda SÇP'nin geliştirileceğini ve onaylanan ve kullanıma sunulan SÇP'lerden birinde bir hata tespit etmeleri halinde bu formu doldurup kendisine vermeleri gerektiğini açıklar. SÇP'lerin hemen revize edilmesinin gerektiğini mi, yoksa her yıl yapılan planlı revizyona kadar bekleyebileceğini mi belirlemekten kendisinin sorumlu olduğunu belirtir. Bunun laboratuvar dokümanlarındaki hataları takip etmenin en iyi yolu olduğunu açıklar. Nüshaların nereden bulunabileceğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Doküman & Kayıtlar kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.3.2
ISO15189:2012: 4.3
ISO15190:2003: