Başlık

Acil olarak işaretlenen numuneler ve kritik değerlerdeki sonuçların tetkiki isteyen kişiye derhâl bildirilmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması

Neden

Kritik değerlerdeki sonuçlar veya tetkiki isteyen kişi tarafından "acil" olarak işaretlenen testlerin sonuçları hastanın sağlığının korunması ve hastanın durumunun daha fazla kötüleşmesinin önlenebilmesi için tetkiki isteyen kişiye derhâl bildirilerek tetkiki isteyen kişinin durumu doğrudan ele alması sağlanmalıdır.

Ne

2. aşamada laboratuvar tarafından yapılan her tetkik için biyolojik referans aralığı belirlenip belgelenir. Gerekirse klinisyenlerle konsültasyon halinde belirli tetkikler için uyarı değerleri/kritik değerler de belirlenir. Tetkik sonuçlarının bu değer aralığında çıkması halinde, nihai, resmî Sonuç Raporu gönderilmeden önce durum hastanın tedavisini doğrudan etkileyeceği için derhâl tetkiki isteyen kişiye bildirilmelidir.

 

Bu, acil olarak işaretlenmiş numuneler için de geçerlidir: Bu numunelerin tetkik sonuçları da nihai, resmî Sonuç Raporu gönderilmeden önce doğrudan tetkiki isteyen kişiye bildirilmelidir.

 

Laboratuvarın, tetkik sonuçlarının kritik değerlerde olması veya acil olarak işaretlenmesi halinde tetkiki isteyen kişilere yetkili bir personel üyesi tarafından derhâl bildirimde bulunulmasına yönelik bir sistem kullanması gerekir. Bu sistem ayrıca laboratuvarın ilk denemede tetkiki isteyen kişiye ulaşamaması halinde irtibat kurulana kadar klinisyenle irtibata geçme girişimini sürdürmesini de sağlamalıdır (tabii ki bu resmî Sonuç Raporu'nun geç iletilmesine sebep olmamalıdır). Bunlara ek olarak sonuçların tetkiki isteyen kişiye iletildiğinin de teyit edilebilir olması gerekmektedir.

 

Bir Acil Bildirim Formu hazırlayın. Bu formda şu detaylar yer almalıdır:

 • Hasta bilgileri
 • Tetkiki isteyen kişinin bilgileri
 • Numune toplanma tarihi
 • Yapılan tetkikler
 • Rapor edilecek kritik sonuçlar
 • Sonuçların incelendiğine ve onaylandığına dair imza
 • Tetkiki isteyen kişi ile başarısız irtibat kurma girişimlerinin tarih ve saatleri (tetkiki isteyen kişiye ulaşmaya çalıştığınızı kanıtlar)
 • Tetkiki isteyen kişiye bildirimde bulunan laboratuvar personelinin adı
 • Bildirim tarihi ve saati
 • Personelin sonuçların tetkiki isteyen kişiye bildirildiği tarihe dair imzası

 

Tetkiki isteyen kişi ile hiçbir şekilde irtibat kurulmamışsa son üç alan (klinisyene bildirimde bulunan laboratuvar personelinin adı, bildirimin tarih ve saati ve klinisyene bildirimde bulunan personelin imzası) doldurulmamalıdır. Böylece laboratuvarın henüz tetkiki isteyen kişi ile irtibat kuramadığı ve irtibat kurma girişimlerine devam edilmesi gerektiği açıkça görülür.

 

Acil Bildirim Formu, 2. aşamanın sonraki adımlarında yazılacak Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'nin eki olacaktır.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Tetkiki isteyen kişinin bilgilendirilmesine ilişkin Acil Bildirim Formu hazırlar.
 2. Haftalık personel toplantısında formu tüm personele sunarak formun neden geliştirildiğini ve nasıl kullanılacağını açıklar. Forma nereden ulaşılacağını belirtir.
 3. Formun nüshalarını hazırlayarak personele belirttiği bir yere koyar.
 4. Formun doğru ve sürekli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını takip eder.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.8.7
ISO15189:2012: 5.9.1
ISO15190:2003: