Başlık

Yeni personel için uygun ve belgelendirilmiş bir oryantasyon programının geliştirilmesi

Neden

Kalite yönetim sisteminde, prosedürlerin sadece gerekli yeterliğe sahip personel tarafından yürütülmesini sağlamanın yolu söz konusu prosedürü yürütme yetkisinin belirli personel üyelerine verilmesidir. 1. aşamada hangi pozisyonların hangi görevleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren genel bir Yetkilendirme Matrisi oluşturulmuştu. Belirli bir prosedürü yürütmek üzere yeni personele yetki vermeden önce bu personel üyesine söz konusu prosedür gösterilmeli ve laboratuvar personel üyesinin bu prosedürü doğru şekilde yürütecek yeterliğe sahip olduğundan emin olmalıdır.

 

Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, personel alımına ilişkin artalan bilgisine yer verilmiştir.

Ne

Standartlaştırılmış bir oryantasyon programı geliştirin ve bu programı SÇP'de belgelendirin. Oryantasyon programının amaçları şunlardır:

 • Yeni personelin laboratuvar kurallarını öğrenmesi
 • Personelin acil durum gibi belirli durumlarda neler yapılacağı konusunda eğitilmesi
 • Yeni personelin kendi pozisyonunu ilgilendiren prosedürler konusunda bilgilendirilmesi

 

Laboratuvarda standartlaştırılmış bir oryantasyon programının uygulanmasının avantajları şunlardır:

 • Personelin laboratuvar konusunda doğru ve tam bilgilendirilip bilgilendirilmediği doğrulanabilir
 • Laboratuvar, personelin prosedürleri yürütecek yeterliğe sahip olduğundan emin olabilir

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Yeni personelin öğrenmesi gereken konuların/unsurların listesini çıkarır. Sağ sütunda verilen oryantasyon kontrol listesi şablonunu kullanarak bu listeyi kendi ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.
 2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak Yeni Personelin Oryantasyonu başlıklı bir SÇP yazar.
 3. Yeni personelin oryantasyonu sorasında personelin oryantasyon programına harfiyen uymasının sağlanmasında ve bunun izlenmesinde kullanılacak bir kontrol listesi de ekler.
 4. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürleri doğrultusunda bu SÇP'yi inceler ve onaylar, ardından SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil ederek hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir.
 5. Haftalık personel toplantısında yeni prosedürü laboratuvar personeline tanıtır ve hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirterek SÇP'yi okuyan personelin Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalaması gerektiğini açıklar.
 6. Yeni bir personel üyesi göreve başladığında SÇP doğrultusunda oryantasyon programını tamamlar ve kontrol listesini doldurur.
 7. Doldurduktan sonra oryantasyon kontrol listesini tarih atarak imzalar ve yeni personel üyesine ait personel dosyasında arşivler (bu dosya da 2. aşamanın önceki adımlarında geliştirilmişti).
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.6
ISO15189:2012: 5.1.4
ISO15190:2003: