Başlık

Yeni malzemelerin teslim alınmasından sonra kabul testlerinin uygulanmaya başlanması

Neden

Hizmet kalitesini etkileyen ürünlerin o ürünler için belirlenen spesifikasyonları taşıdığı onaylanmalıdır. Bu sayede test prosedürlerinde yeterli kalitede ürünler kullanılır ve yetersiz kalitedeki ürünlerin kullanımından doğan olumsuz test etkileri önlenmiş olur.

 

Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) el kitabından alınan, malzemelerin kabul ve depolanmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ne

Yeni mallar ve ürünler teslim alındıktan sonra laboratuvar, malların istenen spesifikasyonları ve şartları taşıdığını onaylamak üzere bir kabul kontrolü gerçekleştirilmelidir. Bu prosedürde aynı zamanda Stok Kartları ve Envanter Kontrol Kaydı'nı güncelleme sürecine de yol gösteren standart bir kontrol listesinin kullanılması uygun olacaktır. Yeni teslimatta kontrol edilmesi gereken kriterlerin bir listesini yapın ve tüm bu kriterlerin her seferinde kontrol edildiğinden emin olmak için bir kontrol listesi oluşturun.

 

Kontrol listesine dâhil edilebilecek bazı kriterler ve talimatlar şöyledir:

  • Ambalaj hasarsız mı?
  • Son kullanma tarihi belirtilen spesifikasyonlara uygun mu?
  • Ambalaj içeriği ile ürünle ilgili evrak tutarlı mı?
  • Standart spesifikasyonların Envanter Kontrol Kaydı ile uyumlu olup olmadığının kontrol edin.
  • Stok Kartı'nı güncelleyin.
  • Envanter Kontrol Kaydı'nı güncelleyin.

Nasıl ve kim?

Stok Sorumlusu:

  1. Yeni gelen her üründe kontrol edilmesi gereken kriterlerin listesini hazırlar.
  2. Yeni gelen ürünlerin bu kriterler doğrultusunda kontrol edilmesini ve Stok Kartı ile Envanter Kontrol Kaydı'nın güncellenmesini güvence altına alan bir kontrol listesi hazırlar.
  3. Yeni gelen her ürün için kontrol listesini doldurarak her teslimatın önceden tanımlanan spesifikasyonlara ve test şartlarına uyduğunu usulünce onaylar.
  4. "Yeni Gelen Ürünlerin Kontrol Listeleri" başlıklı bir klasör oluşturur ve doldurulan kontrol listelerini bu klasörde saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Satın Alma & Envanter kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.6.2
ISO15189:2012: 5.3.2.3
ISO15190:2003: