Başlık

Yönetimin gözden geçirme yönteminin güncellenmesi

Neden

3. aşamadan bu yana laboratuvar yöneticisi ve kilit personelin kalite yönetim sisteminin işleyişini yıllık olarak incelemesi gerekmektedir. Bu inceleme, birçok farklı göstergeye dayanır (3. aşamada idari incelemelerin yürütülmesine ilişkin aktivitede listelenmiştir). Ancak daha sonra 3. ve 4. aşamada idari inceleme konusunda gösterge olarak nitelendirilebilecek yeni prosedürler de uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle idari inceleme yürütmeye yönelik prosedürün düzenlenmesi gerekmektedir.

Ne

İdari inceleme sırasında Laboratuvar Yöneticisi şu hususları inceler (4. aşamada eklenen unsurlar koyu hakkında):

 • İç denetimler ve uygunsuzluk yönetimi sonucu ortaya çıkan performans verileri ve/veya bilgileri
 • Laboratuvarın işleyişindeki önemli değişikliklerin incelenmesi
 • Kalite yönetim sisteminin doğru ve programa uygun şekilde uygulandığının onaylanması
 • Personel ve hizmet kullanıcılarından alınan geribildirim (şikâyetler, memnuniyet anketleri vb.)
 • Mevcut sürekli iyileştirme aktivitelerinin durumu
 • Yeni iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve mevcut kaynaklar doğrultusunda bu fırsatlar arasında seçim yapılması ve fırsatların öncelik sırasına konulması
 • İdari inceleme sonucunda ortaya çıkan takip eylemleri için gerekli kaynakların tahsis edilmesi

 

İnceleme için gerekli bilgileri elde etmek amacıyla şu kaynaklardan faydalanır (bold 4. aşamada ortaya çıkan kaynaklar içinden):

 • Üç aylık kalite raporları
 • Son idari inceleme sonucunda ortaya çıkan eylemlerin takibi
 • Yıllık Kalite Planı'nda belirlenen amaçların takibi
 • Laboratuvar tedarikçilerinin seçilmesi ve bu tedarikçinin değerlendirme sonuçları
 • Tahmini bitiş sürelerine uyumun değerlendirilmesi
 • İsteklerin ve numunelerin periyodik olarak incelenmesi
 • İş hacmi ve kapsamı açısından personeldeki değişiklikler
 • Personelin yeterliği (yeterlik değerlendirmeleri) ve eğitim ihtiyaçları
 • Dış kalite değerlendirmelerinin raporları
 • İç ve dış kalite denetimlerinin raporları ve takibi
 • Kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesi
 • Personel ve dış müşteri şikâyetleri ile bunların izlenmesi ve çözümlenmesi
 • Düzeltici ve önleyici eylemlerin mevcut durumu da dâhil olmak üzere uygunsuzlukların belirlenmesi, kontrol edilmesi ve çözümlenmesi
 • İyileştirilebilecek noktalara ilişkin öneriler

 

İdari İncelemeye Yönelik SÇP'yi düzenler.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP'de belirtilen normal prosedür doğrultusunda İdari İncelemeye Yönelik SÇP'yi düzenler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4
ISO15189:2012: 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4
ISO15190:2003: