Başlık

Tüm personelin pozisyonlarıyla ilgili kalite güvence programlarına katılımının sağlanması

Neden

Personelin kendilerine atanan görevleri yerine getirebilecek yeterlikte olması gerekir. Yeterlik değerlendirmesinin bölümlerinden biri de personelin uygulamaya dayanan aktivitelerdeki yeterliklerinin gözlemlenmesidir. 2. aşamada, gerçekleştirilen farklı tetkikler için dış kalite değerlendirmesi (DKD) programlarına katılmaya başlanmıştı. Bu programlar personel yeterliğinin pratik bir şekilde test edilmesi için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Ne

DKD, programdaki hangi laboratuvarın en iyi performans gösterdiğinin belirlenmesine yönelik bir yarışma olarak görülmemelidir. DKD'nin amacı her laboratuvarın bir testi doğru şekilde yapma ve güvenilir sonuç üretme kapasitesinin test edilmesi olmalıdır.

 

DKD numunelerinin tetkikini en iyi personel üyesinin gerçekleştirmesi ve sonuçlar gönderilmeden önce bu sonuçların birkaç defa kontrol edilmesi yerine DKD numunelerinin tetkikini her seferinde farklı bir personel üyesinin (testi yapmaya yetkili) gerçekleştirmesi çok daha öğretici olacaktır. Bu sayede, laboratuvarın normal hasta numunelerini nasıl test ettiğine yönelik gerçek durum daha iyi yansıtılır. Bu yöntem kullanıldığında doğru sonuç yüzdesinde düşüş görülebilir, ancak laboratuvardaki gerçek duruma dair daha doğru bilgi edinilir ve iyileşme açısından da daha fazla fırsat elde edilir.

 

Ayrıca bu yöntem ile personelin teknik yeterliği de kolayca ve tarafsız bir şekilde test edilebilir. Bu nedenle her personel üyesinin en az yılda bir defa bir DKD paneli üzerinde (testten bağımsız olarak) analiz yapmasını sağlayacak bir program hazırlayın.

 

İpucu: DKD'nin öğretici özelliğini optimize etmek için DKD sonucunu programı organize eden kuruluşa gönderdikten sonra tetkiki gerçekleştirme yetkisi olan diğer personel üyeleri de sonucu okuyup tartışabilmelidir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Belirli bir test için her DKD paneli alındığında tetkiki, Yetkilendirme Matrisi'ne göre tetkiki gerçekleştirme yetkisi olan (rutin prosedürlere göre) farklı bir teknisyenin yapmasını sağlayacak bir program hazırlar.
  2. Çizelgeyi, her teknisyenin bir DKD paneli üzerinde yılda en az bir defa analiz yapmasını sağlayacak şekilde düzenlemeye çalışır. Bu, yeterlik değerlendirmelerinin girdisi olacaktır.
  3. Çizelgeyi bastırıp haftalık personel toplantısında sunar.
  4. Çizelgeyi ilan panosu gibi bütün personel üyelerinin görebileceği bir yere koyar.
  5. DKD panellerinin programa uygun şekilde çalışılmasını koordine eder.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön/a>
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.11 5.1.12
ISO15189:2012: 4.1.1.4 5.1.6 5.1.7
ISO15190:2003: