Başlık

Stok ve sipariş sisteminin bir SÇP'de standartlaştırılması

Neden

Önceki iki aktivitede yeni bir sipariş verilmesi gerektiğinde bunu otomatik olarak gösteren bir envanter kontrol sistemi oluşturmuştunuz. Bu sistem haftada bir defa güncelleniyor ve ayda bir de stok bakiye kontrolü yapılıyordu. Tüm bu prosedürlerin doğru ve her seferinde aynı şekilde gerçekleştirilmesi için bir SÇP'de açıklanması gerekir (yani bu prosedür standartlaştırılmalıdır).

Ne

Şu prosedürleri içeren bir SÇP yazın:

 • Stokun sürdürülmesi:
  • Ürünlerin stoktan alınması
  • Envanter Kontrol Kaydı'nın güncellenmesi
  • Stok bakiye kontrolünün yapılması
 • Yeni malzemelerin sipariş edilmesi:
  • Ürün seçimi
  • Ürün siparişi
  • Tüm teslimatların kabul testinden geçirilmesi
  • Yeni gelen malzemelerin etiketlenmesi (bkz. sonraki aktivite)
  • Stok Kartı'nın güncellenmesi/ yeni bir Stok Kartı hazırlanması
  • Envanter Kontrol Kaydı'na yeni bir ayıracın/sarf malzemesinin eklenmesi
  • Yeni ayıraç/sarf malzemelerinin depolanması

 

Bu SÇP'ye şu öğeleri ek olarak dâhil edin:

 • Stok Kartı şablonu
 • Sipariş formu şablonu
 • Kabul testi kontrol listesi şablonu

Nasıl ve kim?

Stok Sorumlusu:

 1. Her yeni siparişte doldurulması gereken bir Standart Sipariş Formu hazırlar.
 2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak Envanter Kontrolüne Yönelik SÇP'yi yazar.
 3. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP'de belirtilen prosedür doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.
 4. Okudum ve Anladım Listesi'nde SÇP'yi okuması gereken personeli (SÇP'nin ilgilendirdiği kişileri) belirtir.
 5. SÇP'yi haftalık personel toplantısında sunar ve otomatik bir envanter kontrol sisteminin kullanılmaya başlandığını açıklar. Yeni bir malzeme siparişi vermek isteyen personel üyelerinin siparişin verildiğinden ve laboratuvar stokuna eklendiğinden emin olunması için sipariş formunu doldurarak kendisine başvurmaları gerektiğini açıklar. Hangi personelin SÇP'yi okuması gerektiğini belirtir ve okuduktan sonra da Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalamaları gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Satın Alma & Envanter kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.6.1
ISO15189:2012: 5.3.2.1
ISO15190:2003: