Başlık

Sonuç Raporları için sabit bir formatın belirlenmesi

Neden

Laboratuvar, tetkiki isteyen kişinin tüm sonuçları eksiksiz almasını, sonuçların net ve yorumlanabilir olmasını ve sonuçların biyolojik referans aralıkları/karar değerleri ve hastanın, laboratuvarın ve tetkiki isteyen kişinin tüm bilgilerini içermesini ve açık ve yorumlanabilir olmasını sağlamakla sorumludur.

Ne

Sonuç Raporu için sabit bir format belirleyin. İlk olarak sonuçları hangi ortamda bildireceğinize karar verin: elektronik veya basılı olarak. Rapor formatı, raporlardaki tüm bu verilere ulaşması gereken kişiler olan laboratuvar hizmetleri kullanıcıları ile görüşülerek geliştirilmelidir.

 

Raporda şu bilgiler için yer ayrılması şarttır:

 • Laboratuvarın adı
 • Laboratuvar tarafından tetkiki isteyen kişiden alınan klinik bilgiler de dâhil olmak üzere hastanın kişisel bilgileri
 • Tetkiki isteyen kişinin bilgileri
 • Yapılan tetkiklerin listesi
 • Birincil numune toplanma tarihi
 • Birincil numune türü
 • Numunenin kalitesine ilişkin yorumlar (tetkikler için yeterli olup olmadığı; bu, sonuçların güvenilirliğini etkileyebilir)
 • Tetkik sonuçları
 • Yapılan tüm tetkikler için "uyarı değerleri/kritik değerler" de dâhil olmak üzere biyolojik referans aralıkları/karar değerleri ve uygunsa sonuçlara ilişkin yorumlar
 • Uygunsa sonuçlara ilişkin yorumlar
 • Acil bildirimin gerektiği durumlarda işaretlenebilecek bir kutucuk
 • Sonuçları inceleyen ve raporun çıkmasını onaylayan laboratuvar personelinin bilgileri
 • Raporun yayın tarihi ve saati

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Sonuç Rapor Şablonu'nun ilk taslağını geliştirir. Yukarıda listelenen unsurları ve gerekli görülen diğer unsurları dâhil eder.
 2. Hizmet kullanıcılarının rapordaki verilere ulaşmasını ve sonuçları yorumlamasını kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini belirlemek için şablonu laboratuvardan düzenli olarak çeşitli testler isteyen birkaç hizmet kullanıcısı ile tartışır.
 3. Bu değişiklikleri nihai bir şablona aktarır.
 4. Şablonu haftalık personel toplantısında laboratuvar personeline sunar.
 5. Doküman kontrol sistemine dâhil edilmesi için raporu Kalite Sorumlusu'na temin eder.

 

Kalite Sorumlusu:

 1. Formun birkaç nüshasını bastırarak personele belirttiği yere bırakır.
 2. Sonuç Raporu'nun nihai şablonunun geçici olarak güvenli bir yerde saklar. 2. aşamanın sonraki adımlarında Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP geliştirilecektir. Sonuç Raporu'nun yeni formatı SÇP son halini aldığında kullanılmaya başlanacaktır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.8.1 5.8.3 5.8.5
ISO15189:2012: 5.8.1 5.8.2 5.8.3
ISO15190:2003: