Başlık

SÖMGZ eylem maddelerini içeren eylem planlarının hazırlanması ve bunların kullanılması

Neden

Bu adım çok önemlidir: SÖMGZ eylem maddeleri, kalite yönetim sisteminin uygulanması için yapılması gereken bütün aktivitelerde kullanılır.

 

Bir kalite yönetim sisteminin uygulanması birçok farklı kişinin çeşitli görevleri yerine getirmesini gerektiren bir süreçtir. Yerine getirilmesi gereken görevlerin tamamı iyi yönetilemezse yapılması gereken işler içinden çıkılamayacak kadar büyüyecek ve laboratuvar kontrolü kaybedecektir.

Ne

Görevlerin kaydını tutmanın ve zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemenin etkili yollarından biri bu görevleri "SÖMGZ Eylem Maddeleri"ne dönüştürmektir. SÖMGZ'nin açılımı Spesifik, Ölçülebilir, Mutabık, Gerçekçi ve Zaman Kısıtlamalı'dır. Bu yöntemde eylem maddeleri kim tarafından, ne zaman, ne yapılması gerektiğini açıklayan bir cümleden oluşur. Ayrıca SÖMGZ modeli yerine getirilemeyecek eylem maddelerinin yapılmasını önler.

 

SÖMGZ:

 • Spesifik: Yapılması gereken eylemin açıkça belirtilmesi
 • Ölçülebilir: Eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilebilecek (ölçülebilecek) şekilde hazırlanması
 • Mutabık: Eylemi gerçekleştirecek kişinin/kişilerin belirtilmesi
 • Gerçekçi: Gerçekçi bir eylem hazırlanması. Gerçekçi olmayan eylem hiçbir zaman gerçekleştirilmeyecektir
 • Zaman Kısıtlamalı: Eylemin gerçekleştirileceği son tarihin belirlenmesi

 

Belirli bir aktivite birden fazla eylem maddesi gerektirdiğinde bu eylem maddelerinin tamamı bir "Eylem Planı" altında toplanır. 1. aşamanın sonraki adımlarında yapılması gereken tesis ve güvenlik değerlendirmesi eylem planına örnek olarak verilebilir. Bu değerlendirmede, laboratuvarın güvenliği bir kontrol listesi kullanılarak değerlendirilir. Değerlendirme iyileştirilmesi gereken noktalar bakımından birçok fikir doğurabilir. Laboratuvar akreditasyon başvurusunda bulunmadan önce iyileştirilmesi gereken noktaların tamamını çözümlemelidir. Dolayısıyla iyileştirilmesi gereken her nokta bir veya daha fazla eylem maddesine dönüştürülecektir. Biyogüvenlik değerlendirmesinin bütün eylem maddeleri "Laboratuvar Biyogüvenliğinin İyileştirilmesine Yönelik Eylem Maddesi" başlıklı bir Eylem Planı altında birleştirilecektir.

 

SÖMGZ eylem maddesine şöyle bir örnek verilebilir: Laboratuvarda kullanıma en uygun yer döşeme malzemesinin (suya dayanıklı, temizlenmesi kolay) bulunması | Eylemi yerine getirecek personel üyesinin adı| 30 Eylül 2015

 

Örnek eylem maddesi spesifik (ne yapılması gerektiğini açıklar) ve ölçülebilirdir (personelin en ideal laboratuvar yer döşeme malzemesini bildirmesi ve bu seçimin ardındaki mantıksal gerekçe). Ayrıca üzerinde mutabık kalınmıştır (eylemi gerçekleştirmesi gereken kişi belirtilmiştir) ve zaman kısıtlamalıdır (son tarih 30 Eylül 2015'tir). Aynı zamanda gerçekçidir: Eylem maddesi çok fazla zorluk çekilmeden tamamlanabilir.

 

SÖMGZ modeli hakkında ayrıntılı bilgi almak için sağ sütunda bulunan "SÖMGZ Eylem Planlaması" dokümanına bakınız.

Nasıl ve kim?

SÖMGZ eylem maddelerinin hazırlanması:

Diğer personel üyelerine görev ataması gereken tüm personel üyeleri için geçerlidir:

 1. Her görevde kim tarafından, ne zaman neyin yapılması gerektiğini belirleyin ve eylem maddesini, maddenin belirlenen son tarihte gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığı "ölçülebilecek" (veya kontrol edilebilecek) şekilde hazırlanır.
 2. Ne yapılması gerektiği spesifik olarak belirtilir ve eylem maddesinin çok kapsamlı olmamasına özen gösterilir.
 3. Eylem maddesi çok kapsamlı olursa o madde birden fazla eylem maddesine bölünür. Yani "laboratuvardaki yer döşemesinin değiştirilmesi" demek yerine yer döşemesinin değiştirilmesi sürecinin şu şekilde birden fazla adıma bölünmesi uygundur: 1. adım: "laboratuvar için en uygun yer döşeme malzemesinin bulunması", 2. adım: "laboratuvarın yer döşemelerinin değiştirilmesinin maliyetinin hesaplanması" vb.
 4. Toplantılarda eylem maddelerinin yerine getirilmesinde kaydedilen ilerleme tartışılır.

 

Eylem Planlarının Hazırlanması:

SÖMGZ eylem planları hazırlaması gereken bütün personel üyeleri için geçerlidir:

Eylem planlarını hazırlarken sağ sütunda verilen Eylem Planı Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

 1. Eylem planı yapın.
 2. Eylem planı Kalite Odak Kişisi'ne verir

 

Kalite Odak Kişisi:

 1. Eylem planındaki tüm eylem maddelerini haftalık personel toplantılarının tutanaklarına dâhil eder (bkz. sonraki aktivite). Böylece bütün eylem maddelerinin zamanında uygulanıp uygulanmadığı izlenebilir: Her hafta uygulamanın ne durumda olduğu tartışılır.
 2. "Eylem Planları" adında yeni bir klasör oluşturur.
 3. Klasörde "Devam eden eylem planları" ve "Tamamlanan eylem planları" adında iki bölüm oluşturur.
 4. Bütün eylem planlarını klasöre ekler.
 5. Laboratuvar Yöneticisi her ay hangi eylem maddelerinin tamamlandığını, hangi eylem maddelerinin devam ettiğini ve hangilerinin takip edilmesi gerektiğini kontrol etmelidir. Bir eylem planının bütün eylem maddeleri tamamlandığında yönetici eylem planını imzalayarak "Tamamlanan eylem planları" bölümüne taşımalıdır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1 4.11.1
ISO15189:2012: 4.1.2.6 4.12
ISO15190:2003: