Başlık

SÇP'ler kapsamında politika döngüsünün standartlaştırılması ve belgelendirilmesi

Neden

Her zaman doğru prosedür uyarınca yürütüldüğünden emin olmak için laboratuvarın idari faaliyetlerinin de standartlaştırılması gerekir.

Ne

Tüm idari faaliyetleri SÇP'ler kapsamında standartlaştırın. 3. aşamada politika döngüsü oluşturulmuştu. Bu döngüde şu aktiviteler yer almaktadır:

  • Kalite Politikası, uzun vadeli hedefler, Üç Aylık Raporlar ve önceki yılın İdari İncelemesi doğrultusunda Yıllık Kalite Planı'nın hazırlanması
  • Yıllık Kalite Planı'nın bir SÖMGZ eylem planına dönüştürülmesi
  • Laboratuvar performansının ve SÖMGZ eylem maddelerinin uygulanışının izlenerek Üç Aylık Raporlarda bildirilmesi
  • Yıllık kalite planı dönemi sonunda İdari İnceleme yapılması
  • Yeni bir Yıllık Kalite Planı taslağı oluşturulması ve döngüye yeniden başlanması

 

Şu ana kadar sadece bir Yıllık Kalite Planı'nın taslağının hazırlanması süreci bir SÇP kapsamında standartlaştırıldı ve belgelendirildi (bu uygulamanın yapıldığı aktiviteye gitmek için buraya tıklayın). Politika döngüsü dâhilindeki tüm diğer aktivitelerin de SÇP'ler kapsamında standartlaştırılması ve belgelendirilmesi gerekir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. SÇP'ler kapsamında standartlaştırılması gereken politika döngüsüne ilişkin prosedürlerin bir listesini hazırlar.
  2. Ana SÇP'deki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokol doğrultusunda ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanarak SÇP'leri geliştirir.
  3. Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP prosedürü doğrultusunda SÇP'yi inceler ve onaylar.

 

Kalite Sorumlusu:

  1. Gerekli hallerde Laboratuvar Yöneticisi'ne yardımcı olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1
ISO15189:2012: 4.2.2.1
ISO15190:2003: