Başlık

Laboratuvar hizmeti kullanıcılarının envanterinin hazırlanması

Neden

Kalite yönetiminde, laboratuvar müşterilerinin istek ve dileklerine odaklanılması çok önemlidir. Müşteriler laboratuvarınızın var oluş amacıdır. Müşterileri en çok memnun edecek hizmet düzeyine çıkabilmek için müşterilerin istek ve taleplerini ve müşterilere göre laboratuvarın hangi noktalarda iyileşme sağlaması gerektiğini bilmek ve müşterileri laboratuvar hizmetleri (ve hizmetlerdeki değişiklikler) konusunda bilgilendirmek gerekir. Bu sebeple, laboratuvarın kime hizmet sunduğunu bilmesi önemlidir.

Ne

Laboratuvarın hizmet kullanıcılarının kaydını oluşturun (bu bağlamda hizmet kullanıcıları sağlık hizmetleri çalışanları/klinisyenler, sevk eden laboratuvarlar, hastalık kontrol programları, epidemiyolojik sürveyans bölümleri vb. olabilir). Kayıtta şu detaylara yer verin:

  • Hizmet kullanıcısının adı
  • Bağlı olduğu kuruluş
  • Adresi
  • Telefon numarası
  • Faks numarası
  • E-posta adresi

 

Laboratuvar testi isteyen bütün hizmet kullanıcılarını dâhil edin. Yeni bir hizmet kullanıcısı tarafından istek alındığında bu hizmet kullanıcısını da kayıt altına alın.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Hizmet Kullanıcısı Kaydı oluşturur. Kolaylıkla değişiklik yapılabileceği ve genişletilebileceği için dijital kayıt (örneğin Excel dosyası) oluşturulması daha uygundur.
  2. Numune kabul birimindeki personel üyesini yeni hizmet kullanıcılarından istek alınıp alınmadığını düzenli olarak kontrol etmekle ve yeni hizmet kullanıcılarını kaydederek sistemin daima güncel tutulmasını sağlamakla görevlendirir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Müşteri Odaklılık kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.7
ISO15189:2012: 4.7
ISO15190:2003: