Başlık

Laboratuvarın uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi

Neden

Somut bir Kalite Politikası'na giden yolda üçüncü adım ise uzun vadeli hedeflerin belirlenmesidir. Bu hedefler doğrultusunda her yılın planları yapılacaktır.

Ne

Uzun vadeli hedefler, laboratuvarın yaklaşık olarak 5 ila 10 yılda gerçekleştirmek istediği hedeflerdir. Mevcut durumu iyileştirmeyi amaçlamanın yanı sıra yeni aktivitelere de odaklanabilir (ör. daha fazla tetkik veya daha fazla araştırma projesi yürütülmesi için laboratuvar uzmanlık alanının genişletilmesi).
Örnek verecek olursak:

  • Laboratuvara temin edilen araştırma malzemesi üzerinde güvenilir tetkiklerin gerçekleştirilmesi
  • Tetkik isteyen kişilere tarafsız, eksiksiz ve bilimsel açıdan güvenilir raporların sunulması
  • Tetkikler, sonuçlar vb.nin mutabakata varılan tahmini bitiş süreleri dâhilinde zamanında tamamlanması
  • Tanılamayı iyileştirmek için yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve araştırılması

 

Başka örnekler için bkz.:

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Uzun vadeli hedeflerin grup aktivitesi ile belirlenme gerekliliği yoktur. Laboratuvar yöneticisi 5 ila 10 yıllık hedefleri belirler. Laboratuvarda yürütülen tüm temel faaliyetleri göz önünde bulundurmaya çalışır. Örneğin, bir kalite yönetim sistemi uygulanıyorsa şöyle bir hedef belirlenebilir: ISO 15189 şartlarına uygun şekilde faaliyet göstermek ve akreditasyon almak. Ayrıca laboratuvarın rutin çalışmalarına ilişkin hedefler de belirler; araştırma yürütülüyorsa aynı şekilde bunun için de Uzun Vadeli Hedefler tasarlar. Tüm hedeflerin iyileştirme temeline dayandırır: Hedeflerin mevcut duruma kıyasla iyileştirilmiş bir durumu yansıtması gerekir.
  2. Uzun vadeli hedefleri bastırarak bunu Organizasyon klasöründe laboratuvarın Vizyon, Misyon ve Temel Değerler dokümanının arkasına yerleştirir. Ayrıca tüm personelin görebileceği bir yere de nüshasını koyar (ör. ilan panosu).
  3. Uzun vadeli hedefleri rutin haftalık personel toplantısında tüm personele sunar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.3 4.1.2.4
ISO15190:2003: