Başlık

Her ekipmana yönelik bakım ve kalibrasyon yönteminin belirlenmesi

Neden

Ekipmanlara yönelik koruyucu bakım ve kalibrasyon sisteminin kurulmasının ilk adımı her ekipman için gerekli bakım ve kalibrasyon yönteminin belirlenmesidir.

Ne

Her ekipmana yönelik bakım ve kalibrasyon yöntemlerini belirleyin. Ekipmanın bakımını (hem laboratuvar içinde hem de dışında) organize etme yönteminiz bakım ve kalibrasyon yöntemlerinin karmaşıklığına bağlı olarak değişecektir. Kalibrasyon ve bakım uygulaması basit ise bir personel üyesi/Ekipman Sorumlusu bu görevi üstlenebilir (teknik eğitiminin olup olmadığına bakılmaksızın). Ekipman hassas ise ve bakım/kalibrasyon uygulaması karmaşık ise bakımı yapmak üzere dışarıdan bu konuda uzmanlaşmış bir şirketin görevlendirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca üreticinin bakım ve kalibrasyon hizmetleri sunması da mümkündür.

 

Her ekipman için şu noktaları belirleyin:

 • Bakım/kalibrasyon sıklığı ve yöntemi
 • Bakım laboratuvar tarafından yapılabilir mi yoksa bu görev dışarıdan uzman bir şirkete mi verilmeli?
 • Bakım kurum içinde yapıldığında: Bu görevi üstlenen personel üyesinin ek eğitime ihtiyacı var mı?
 • Bakımı laboratuvarın gerçekleştiremediği durumlarda ekipmanın bakımını/kalibrasyonunu yapması uygun şirketler hangileri?
 • Bakım için gerekli yıllık bütçe
 • Ekipmanın bakımını yapacak personel için gerekli ek eğitimin bütçesi

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

 1. Her ekipman için en uygun bakım sıklığı ve yöntemini belirler.
 2. Her ekipman için bakımı bizzat laboratuvarın mı yapacağını yoksa bakım hizmeti için dışarıdan uzman bir şirketin mi görevlendirileceğini belirler.
 3. Bakımı laboratuvar içinde yapılacak ekipman için bakımı yapacak personel üyesinin ek eğitime ihtiyacının olup olmadığını belirler.
 4. Bakımı laboratuvar dışında yapılması gereken ekipman için bu bakım ve kalibrasyon hizmetini vermeye en uygun şirketi belirler. Sertifikalı bir bakım veya kalibrasyon şirketinin olmaması durumunda, en uygun çözümü araştırır (ör. bakım işlemini gerçekleştirmesi için bir personel üyesine eğitim verilmesi, bakım hizmetini vermesi için tedarikçi veya üretici ile anlaşılması vb.).
 5. Ekipmanın bakımı ve kalibrasyonu için gerekli ortalama yıllık bütçeyi hesaplar.
 6. Ekipmanın teknik bakım ve kalibrasyonunu kurum içinde yapacak personel üyesinin ihtiyaç duyduğu eğitimin bütçesini hesaplar.
 7. Ekipman Bakım Planı geliştirilip başlatıldığında tüm bunları sonraki kullanımlar için genel hatlarıyla belgeler. Fonları belirlemeye başlaması amacıyla laboratuvar yöneticisine bu dokümanı gönderir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Ekipman Sorumlusu, ekipmanın bakım ve kalibrasyonu için ihtiyaç duyulan ortalama yıllık bütçe ile ekipmanın teknik bakım ve kalibrasyonunu kurum içinde yapacak personelin eğitimi için ihtiyaç duyulan bütçeyi hesaplar. Ekipmanın bakımı ve kalibrasyonu ile geçerli olduğu durumlarda bakımı kurum içinde yapacak personel üyesinin eğitimi için gerekli fonları belirlemeye başlar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.5 5.3.2 5.3.6 5.3.11 5.6.3
ISO15189:2012: 5.3.1.4 5.3.1.5
ISO15190:2003: