Başlık

Farklı malzemelerin depolanma/arşivlenme sürelerinin bir saklama listesinde tanımlanması

Neden

Önceki aktivitede laboratuvarda depolanan her türlü malzeme için uygun depolama alanları oluşturulmuştu. Depolama alanlarının kapasitesini aşabilecek şekilde depolanan malzemelerin yığılmasını önlemek için tüm malzemelerin depolama sürelerine dair bilgi sahibi olunmalıdır.

Ne

Bu aktivitede laboratuvardaki tüm malzemelere, depolama sürelerine ve imha yöntemlerine yönelik bilgi sağlanacaktır. Bu malzemelere örnek verecek olursak:

 • Her tür formal doküman, ör.:
  • Değiştirilen SÇP'ler
  • İstek formları
  • Rapor nüshaları
  • Ekipman dosyaları
  • Hasta kayıtları
  • Personel verileri
  • Laboratuvarın dış taraflar ile sözleşmeleri
 • Numuneler
 • Ayıraçlar
 • Lamlar

NOT 1: Bu, tam liste değildir. Listeye hangi malzemelerin ekleneceğini belirlemek laboratuvarın kararına bağlıdır.

NOT 2: Daha önce 2. aşamada bir Doküman Saklama Listesi geliştirilmişti. Bu liste kullanılabilir veya dokümanların yanı sıra diğer malzemeleri de içerecek şekilde düzenlenebilir

 

Saklama tablosu, bu aşamada geliştirilecek Kalite El Kitabına ek olarak dâhil edilmelidir.

Nasıl ve kim?

Stok Sorumlusu:

 1. Saklama listesine hangi malzemelerin ekleneceğine dair değerlendirmelerde bulunur. Her türlü malzemenin dâhil edildiğinden emin olmak için çeşitli depolama kayıtlarından faydalanır.
 2. Laboratuvar yöneticisi ile işbirliği içinde her bir malzemenin depolanma süresini belirler. Ancak öncelikle malzemelerin saklanmasına yönelik yerel kurallar olup olmadığı araştırılmalıdır (ör. laboratuvarın hastaneye bağlı olduğu durumlarda: Hastanenin malzemelerin saklanmasına yönelik kendi kuralları var mı?).
 3. Saklama listesini hazırlar.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Stok Sorumlusu laboratuvardaki depolanma sürelerinin belirlenmesi gereken farklı türdeki malzeme ve dokümanların bir listesini hazırlayacaktır. Stok Sorumlusu ile işbirliği içinde her malzeme türünün depolanma sürelerini belirler. Laboratuvarın hastane gibi daha büyük bir kuruma bağlı olması halinde ilk olarak bu tür bir listenin hâlihazırda mevcut olup olmadığı araştırılmalıdır..
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Tesisler & Güvenlik kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.13.3 5.7.2
ISO15189:2012: 4.13 5.7.2
ISO15190:2003: