Başlık

Ekipmanların tanımlanması ve yönetiminde kullanılan sistemi açıklayan bir SÇP'nin yazılması

Neden

Şu ana kadar ekipman yönetim sistemi kurulması için bakım ve Kullanım Kayıt Formları, Ekipman Tanımlama Sayfası, Ekipman Kaydı vb.nin geliştirilmesi gibi birçok idari önlem alındı. Bu dokümanları ve kayıtları oluşturma ve toplama ve bunları Ekipman Arşivi'nde toplama sürecinin her aşaması bir SÇP'de belgelendirilmelidir. Böylece laboratuvara yeni bir ekipman alındığında bu görevleri kolayca yerine getirebilirsiniz.

Ne

Şu bilgileri içeren bir SÇP yazın:

  • Teslim edildiğinde ekipmanın kontrolüne yönelik prosedür (ekipmanın kullanılacağı tetkiklerde istenen performans standartlarına uygun olup olmadığının doğrulanması için kabul testi).
  • Ekipman dokümanlarını oluşturma prosedürü (Tanımlama sayfası, Bakım ve Kullanım Kayıt Formları, Yedek Parça Kaydı, ekipmanın bakımı ve kullanımına yönelik SÇP).
  • Ekipmanın ekipman yönetim sistemine dâhil edilmesine yönelik prosedür (Ekipman Kaydı'na girilmesi, ekipmandan sorumlu bir personel üyesi atanması ve ekipmanı kullanmaya yetkili personelin belirlenmesi).
  • Bakım programının oluşturulması (bu aktivite bu aşamanın sonraki adımlarında yapılacaktır).
  • Yedek Parça Kaydı'nın güncel tutulmasına yönelik prosedür (depodan yedek parça çıkarıldığında Yedek Parça Kaydı tablosunun güncellenmesi gerekmektedir, böylece yeni yedek parçalar zamanında sipariş edilebilir).
  • Bütün ekipman dokümanları ve kayıtlarının arşivlenmesi.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. İlgili SÇP'nin ilk taslağını yazar. Bu aşamanın önceki adımlarında geliştirilen Bakım Kayıt Formu, bu SÇP'ye ek olarak dâhil edilmelidir. Ana SÇP kapsamındaki Prosedür SÇP'si yazımına ilişkin protokolü takip eder ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Prosedür SÇP'si şablonunu kullanır. SÇP'yi ekipmandan sorumlu personel üyesine Doküman Kontrolüne Yönelik SÇP doğrultusunda inceletir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.3.2 5.3.4
ISO15189:2012: 5.3.1.2 5.3.1.7
ISO15190:2003: