Başlık

Ekipman Kaydı Oluşturulması ve ekipmanın doğru çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

Neden

Laboratuvarda hangi ekipmanların mevcut olduğunun gözden geçirilmesi, ekipmanlara yönelik bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasında ilk adımdır. Ekipman kaydı, her ekipmana ait spesifik ayrıntıları içerir (örneğin bakım ve kalibrasyon tarihleri, bakım sıklığı, ekipmandan kimin sorumlu olduğu vb.) Dolayısıyla, ekipman kaydı ekipman kalitesinin yönetilmesinde en önemli unsurdur.

 

Ekipman kaydı hazırlandığında, her ekipmanın işlerliğini doğrudan kontrol edin ve bunu ekipman kaydına geçerek hangi ekipmanların bakım planında (bu aracın 2. aşaması) öncelikli olduğunu açıkça belirtin.

Ne

Ekipman Kaydı oluşturun. Burada en önemli ayrıntılar da dâhil edilerek laboratuvarda mevcut olan bütün ekipmanların genel taslağı çıkarılır. 2. aşamada her ekipman için ayrı bir dosya hazırlanarak daha ayrıntılı bilgiler eklenecektir.

 

Her ekipmana ait şu ayrıntıları kaydedin:

 • Kimlik
  Ekipmanın adı ve varsa tipi/modeli
 • Etiket
  Kendiniz hazırlayın: Laboratuvarın adının kısaltmasını (ekipmanın sahibinin laboratuvar olduğunu göstermek için) ve ekipmanın benzersiz kodunu içeren, mantıksal çerçeveye uygun bir etiket kullanın
 • Seri numarası
  Bu numara üretici tarafından verilir
 • Üreticinin adı
 • Üreticinin irtibat kişisi ve irtibat detayları
 • Satın alma tarihi
 • Hizmete sunulma tarihi
 • Yer
  Oda numarası, varsa bina numarası gibi
 • Durum
  "Düzgün çalışıyor"/ "Kalibrasyon gerekli"/ "Bakım gerekli"/ "Arızalı" gibi
 • Servis sağlayıcının adı
 • Servis sağlayıcının irtibat kişisi ve irtibat detayları
 • Bakım sıklığı
  Yılda kaç defa bakım ve kalibrasyon gerekiyor?
 • Son bakım tarihi
 • Planlanan bir sonraki bakım tarihi
 • Açıklamalar
  Gerekliyse ek bilgiler.

 

Sağ sütunda ekipman kaydı şablonu verilmiştir.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

 1. Laboratuvarda bulunan ekipman envanterini çıkarır. İsteğe bağlı olarak kâğıt üzerinde veya dijital ortamda çıkarılabilir. Uyarlamaların yapılması gerektiğinde daha az iş gerektirdiği için dijital kayıt oluşturulması daha uygundur. Yukarıda belirtilen ayrıntıların tamamını eklediğinden emin olur. Sağ sütunda yukarıda belirtilen ayrıntıları içeren bir Ekipman Kaydı şablonuna yer verilmiştir.
 2. Bütün ekipmanları dâhil ettiğinden emin olur. Bilgisayarlar, otoklavlar, etüvler, santrifüjler, laminar akım kabinleri, pipetler, kontrol saatleri vb. göz önünde bulundurulabilir.
 3. Her ekipmanın kullanıldığı tetkiklerde düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Ayrıca, ekipmanı sık kullanan personel üyelerine de ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını sorar.
 4. Bir ekipmanın çalışmadığını tespit ederse ve bu ekipman laboratuvar testlerinde doğrudan kritik bir etkiye sahipse ekipmanı kullanımdan kaldırır, hangi onarım işlemlerinden geçirilmesi gerektiğine karar verir ve bunları laboratuvar yöneticisine açıklar. Kritiğin anlamı ekipmanın düzgün çalışmamasının belirli rutin laboratuvar tetkiklerinin yapılamamasına sebep olması demektir.
 5. O anda laboratuvarda bulunmayan belirli bir ekipmana kritik olarak ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verir.
 6. Böyle bir ihtiyaç söz konusuysa ihtiyaç duyulan ekipmanın özelliklerini çıkararak Laboratuvar Yöneticisi'ne gönderir.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Ekipman Sorumlusu belirli bir ekipmanın onarılması gerektiğini belirttiğinde fon bulur ve onarımı ayarlar. Belirli bir ekipmanda kapsamlı onarımların yapılması gerekiyorsa yeni bir ekipman almanın mı, yoksa eski ekipmanı onarmanın mı daha hesaplı olacağına karar verir.
 2. Ekipman Sorumlusu da laboratuvar tetkiklerinin doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli yeni ekipmanların taslak listesini çıkarır. Her ekipmanın tedarik seçeneklerini araştırır ve gereken fon miktarını belirler. Ekipman seçerken şunları göz önünde bulundurur:
  • Ayıraçların kolay bulunabilir ve kolay tedarik edilebilir olması.
  • Spesifik teknik bakımın mümkün olması (belirlenen teknik bakımı yapabilecek kapasitede bir bakım firmasının mevcut olması veya ekipmanı kuran firma tarafından ekipman üzerinde nasıl bakım yapılabileceğine ilişkin laboratuvarda eğitim verilmesi).
 3. Fon bulur ve gerekli ekipmanı satın alır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.6.3 5.3.1 5.3.3 5.3.4
ISO15189:2012: 5.3.1.1 5.3.1.7
ISO15190:2003: