Başlık

Birincil sürecin tamamına yönelik SÇP'lerin geliştirilmesi

Neden

Laboratuvarda rutin olarak yürütülen bütün prosedürler bir zincir oluşturur. Bir prosedürün çıktısı, diğer prosedürlerin girdisidir. Bir prosedür doğru yürütülmediğinde zincirdeki diğer tüm prosedürlerin kalitesi tehlikeye girer. Daha önceki aktivitede açıklandığı üzere, laboratuvarda yürütülen bütün prosedürlerin her zaman aynı şekilde ve gerektiği gibi yapılmasını sağlayarak kalite güvencesinin sağlanması için bu prosedürlerin standartlaştırılması şarttır.

Ne

Daha önceki aktivitede, birincil sürecin tamamının standartlaştırılması için gerekli SÇP'lerden oluşan bir liste hazırlanmıştı. Bu aktivitenin amacı bu listede bulunan ve henüz geliştirilmeyen SÇP'lerin geliştirilmesidir.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu ve Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Daha önceki aktivitede listesi çıkarılan SÇP'lerden hangilerinin daha önce geliştirildiğini, hangilerinin geliştirilmesi gerektiğini saptarlar.
  2. Laboratuvar Yöneticisi: Daha önceki aktivitede listesi çıkarılan her SÇP'yi kimin yazacağını belirler. 2. aşamada doküman kontrol sistemi kurulmuştur/kurulacaktır. Bu sistemi zaten kurduysa: İnceleme ve onaylama işlerini kimin yapacağını da belirler (onaylama işini genellikle laboratuvar yöneticisi yapar).
  3. SÇP'lerin Ana SÇP'ye göre geliştirilmesi için SÇP'leri yazmasına karar verilen personeli görevlendirir. SÖMGZ yöntemine uyar: Bu aktivitenin zamanında tamamlanabilmesi için son tarih belirler.
  4. Kalite Sorumlusu: SÇP'lerin Ana SÇP doğrultusunda yazımında personele yardım eder.
  5. Bir SÇP'ye son hali verildiğinde: Bu SÇP'nin hangi personeli ilgilendirdiğine karar verir. SÇP'yi Okudum ve Anladım Listesi'ne dâhil eder ve hangi personelin SÇP'yi okuması ve Okudum ve Anladım Listesi'ni imzalaması gerektiğini belirtir.
  6. SÇP'lerin nüshalarının nerelerde tutulacağını tespit eder; SÇP'lerle ilgisi olan personelin kolayca erişebileceği bir yer belirlenmelidir.
  7. Haftalık personel toplantısında yeni SÇP'leri tanıtır. Her SÇP'nin amacını ve SÇP'lerin kimleri ilgilendirdiğini, dolayısıyla kimlerin okuması gerektiğini açıklar.

1. aşamada Analiz SÇP'leri ve Ekipman SÇP'leri örnekleri, bu SÇP'lerin geliştirildiği aktivitelerde verilmişti. Sağ sütunda Prosedür SÇP'si örneği verilmiştir. Ana SÇP Şablonu'nda (aynı şekilde sağ sütundadır) Ek 1'de Prosedür SÇP'si şablonunu bulabilirsiniz (Ana SÇP de prosedür SÇP'sidir).

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1
ISO15189:2012: 4.2.2.1
ISO15190:2003: