Başlık

1. aşamada geliştirilen laboratuvar Organizasyon Şeması'nın 2. aşamada meydana gelen değişikliklere göre revize edilmesi

Neden

1. aşamada, laboratuvarın Organizasyon Şeması geliştirilmişti. Ancak, 2. aşamada bazı organizasyon yapılarında değişiklikler yapıldı. Örneğin Kalite Sorumlusu, Ekipman Sorumlusu ve Stok Sorumlusu pozisyonları oluşturuldu. Dolayısıyla bütün bu yeni pozisyonların Organizasyon Şeması'na işlenmesi gerekmektedir.

Ne

Organizasyon Şemalarını laboratuvarın organizasyon yapısında yapılan değişikliklere ve yeni oluşturulan pozisyonlara göre güncelleyin.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. 1. aşamada Organizasyon Şemaları geliştirildikten sonra hangi değişikliklerin yapıldığına ve hangi pozisyonların oluşturulduğuna dair genel bir taslak çıkarır.
  2. Bu değişiklikleri ve yeni pozisyonları Organizasyon Şemalarına işler. Ayrıca ana sorumlulukları ve temel görevleri de içeren yeni pozisyonların kısa bir tanımı (yaklaşık 300 kelime) da eklenmelidir.
  3. Ayrıca, bunlarda da değişiklik olmuş olabileceğinden Organizasyon Şeması'nda gösterilen her pozisyondaki personel isim listesini de günceller. Bütün önemli pozisyonlarda görevli personel üyesinin yokluğu halinde onun yerini dolduracak personel üyesini de belirtir.
  4. Güncellenen Organizasyon Şemalarını tarih atarak imzalar.
  5. Haftalık personel toplantısında bütün personeli yeni Organizasyon Şemaları hakkında bilgilendirir.
  6. Organizasyon klasöründe eski Organizasyon Şemalarını yenileriyle değiştirir.

 

Sağ sütunda 2. Aşamada güncellenen Organizasyon Şemalarına örnek olarak Organizasyon Şemaları 2. Aşama Şablonu verilmiştir.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.1
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.5
ISO15190:2003: