Başlık

Yıllık bütçe planında yeni ekipmanların satın alınması ve ekipman bakımının planlanması

Neden

Ekipman satın alınması ve bakımının yapılması gerektiğinde bu giderlerin daha iyi finanse edilmesini sağlamak amacıyla bütçeleme yapılmalıdır.

Ne

Ekipmanın yıpranma payı:

 • Her ekipman için şunları yazın:
  • Ekipmanın bakımı için gerekli yıllık tahmini maliyet.
  • Ekipmanın çok eskidiği için ne zaman değiştirilmesi gerekeceğine dair tahmini tarih.
  • Eski ekipmanın yerine alınacak yeni ekipmanın tahmini fiyatı.
 • Eski ekipmanın yerine alınacak yeni ekipmanın fiyatını bugünün tarihi ile öngörülen değiştirme tarihi arasındaki yıl sayısına bölün. Çıkan sonuç bu ekipmanın ekipman yıpranma payı maliyetidir.
 • Yıllık ekipman yıpranma payı maliyetini yıllık ekipman bakım maliyeti ile toplayarak ekipman için her yıl kenara ne kadar para ayrılması gerektiğini hesaplayın.
 • Bunu laboratuvarda bulunan tüm ekipmanlar için tekrarlayın.
 • Laboratuvarda bulunan tüm ekipmanlar için yıllık ekipman yıpranma payı maliyetlerinin toplamını hesaplayın. Bu maliyetleri gelecek yılın bütçesinde "Ekipman yıpranma payı" giderleri bölümüne ekleyin.
 • Laboratuvarda bulunan tüm ekipmanların yıllık bakım maliyetlerinin toplamını hesaplayın. Bu maliyetleri gelecek yılın bütçesinde "Ekipman koruyucu bakım" giderleri bölümüne ekleyin.
 • Ekipman onarımı için yıllık maliyet tahmininde bulunun; onarımlar genellikle öngörülemez olduğundan gelecek yıl onarım için gerekecek maliyeti kesin olarak bilmek mümkün değildir. Bu nedenle geçen yıllarda ekipman onarımına harcanan ortalama miktarı kabaca tahmin ederek bu maliyeti gelecek yılın bütçesinde "Öngörülen ekipman onarım" giderleri bölümüne ekleyin.

 

Birçok ülkede laboratuvarların yıpranma payı sistemi yoktur, bunun nedeni finans sistemi olabilir. Böyle bir durumda laboratuvarın sürekliliğini sağlamak (yani eski ekipmanın bozulması nedeniyle tetkiklerin yapılamamasının engellenmesi) için alternatif bir sistem arayışına girilmelidir. Ör. çok fazla ömrü kalmadığı tahmin ettiğiniz ekipmanları belirleyerek eski ekipmanın bozulacağını öngörmeye çalışın ve bu ekipman bozulmadan önce yeni ekipmanların hazır bulundurulması için fon arayışına girin.

Yeni ekipman:

 • Yıllık bütçeyi hazırlarken gelecek yıl yeni bir ekipman almanız gerekip gerekmeyeceğini göz önünde bulundurun (ör. hâlihazırda laboratuvarın rutin test uygulamalarında bulunmayan yeni tetkiklerin dâhil edilmesini istiyorsanız).
 • Nakliye ve montaj maliyetlerini de göz önünde bulundurarak bu ekipmanın tahmini fiyatını da bütçeye ekleyin ("Yeni ekipman satın alım" giderleri bölümüne).

 

Ekipmanın bozulması halinde ortaya çıkacak öngörülmeyen ekipman onarım giderlerini de dâhil edin. Ortalama bir ekipman onarımı için her daim yeterli miktarda para hazır bulunacak şekilde makul bir miktar belirleyin.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Yukarıda söz edilen adımları uygular. Laboratuvarda hangi ekipmanların bulunduğunu tam olarak bildiği, her ekipmanın ömrünün ne kadar olduğunu tahmin edebileceği ve her yıl her bir ekipmana ne kadar bakım yapılması gerekeceğini belirleyebileceği için Ekipman Sorumlusu'ndan kendisine yardım etmesini ister.
 2. Gelecek yıl için her bütçe hazırlayışında aynı şeyi yapar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.5 5.3.2
ISO15189:2012: 5.3.1.5
ISO15190:2003: