Başlık

Tüm personel için personel dosyalarının geliştirilmesi

Neden

Laboratuvarın gerekli tetkikler yapma kapasitesine sahip yetkin personele sahip olduğunu göstermesi gerekir.

Ne

Personel klasörleri personelin eğitiminin kanıtlarını, yeterlik değerlendirme raporlarını ve bunların yanı sıra sağlık kayıtlarını da içerir.

 

Personel dosyalarında şunların bulunması şarttır:

 • Güncel Özgeçmiş (1 yıldan eski olmamalıdır)
 • Personelin aldığı bütün eğitimlere ilişkin sertifikalar ve diplomalar
 • Personelin laboratuvar oryantasyonunun kaydı
 • Personelin oryantasyon eğitimi aldığı tekniklerin listesi
 • Mevcut görevlere ilişkin sürekli eğitim kapsamında alınan eğitimlerin sertifikaları
 • Personele özel iş tanımı
 • Yeterlik değerlendirme raporları
 • Varsa mesai saatleri sırasında personelin geçirdiği kazaların raporları

 

Personel klasörlerine dâhil edilecek kayıtların listesi için bkz. ISO 15189:2012 madde 5.1.9 (ISO 15189:2007 madde 5.1.2).

Nasıl ve kim?

Sekreter:

 1. 1. aşamada şu personel bilgilerinin saklanmasında kullanılan, Personel Dosyaları başlıklı bir klasör oluşturulmuştu:
  • Biyogüvenlik Sorumlusu'nun aldığı biyogüvenlik eğitiminin sertifikası
  • Laboratuvar Yöneticisi'nin aldığı değişim yönetimi eğitiminin sertifikası
  • Bütün laboratuvar personelinin kalite yönetimine giriş eğitimlerinin eğitim sertifikaları
  • Bütün personelin geçmişteki eğitimlerinin diplomaları ve sertifikaları

  Bu adımda personel dosyaları tamamlanır. Her personel üyesinin bilgi sahibi olduğu tekniklerin listesini çıkararak başlar. Bunu yaparken laboratuvar yöneticisinden ve personel üyelerinin kendilerinden yardım alır.

 2. Yukarıda bahsi geçen bütün kayıtları her personele ait bölümde mantıksal bir çerçevede saklar. Bazı kayıtlar henüz mevcut olmayabilir (yeterlik değerlendirmesi raporları ve olası kaza raporları gibi). Bunlar kalite yönetim sisteminin uygulanması sırasında daha sonra eklenecektir.
 3. Tamamlandıktan sonra Personel Dosyaları klasörünü sadece laboratuvar yöneticisinin erişebileceği kilitli bir kabinde saklar (dosyalarda sağlık kayıtları gibi mahrem bilgiler olabileceği için son hali verildikten sonra klasörler izinsiz erişime karşı korunmalıdır; personel dosyalarına sadece laboratuvar yöneticisi erişebilir, her personel kendine ait personel dosyasına erişebilir).

 

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. Yetkilendirme Matrisi'ni güncelleyerek Personel klasörlerine erişme ve bunlarda değişiklik yapmaya sadece kendisinin yetkili olduğunu belirtir.
 2. Personel dosyalarını toplamasında, özellikle de personelin oryantasyon gördüğü görevlerin listesini çıkarmada sekretere yardım eder.

DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi (LKYS) eğitimi (sağ sütunda verilmiştir) personel dosyalarına ilişkin bilgi verir. ISO 15189:2012, 5.1.9 sayılı madde (ISO 15189:2007 5.1.2) personel dosyalarına dâhil edilmesi gereken kayıtların tamamını göstermektedir.

Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Personel kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.1.2
ISO15189:2012: 5.1.9
ISO15190:2003: