Başlık

Stokların izlenmesinden ve malzeme ve ayıraç siparişinden sorumlu bir personel üyesinin atanması

Neden

Stokların sayımından ve gerektiğinde ayıraç ve malzemelerin siparişinden tek bir kişinin sorumlu olması laboratuvarda netlik sağlar. Böylece stokların düzenli olarak sayılması ve siparişlerin zamanında verilmesi kolaylaşır. Stok ve yeni malzeme siparişleri ile ilgili soruları olduğunda herkes kime başvurması gerektiğini bilir.

Ne

Stok Sorumlusu atayın. Bu kişi stokların izlenmesinden ve stok envanterinin güncel tutulmasından sorumludur. Görevleri arasında şunlar vardır:

  • Stok odasının temiz ve düzenli tutulması
  • Düzenli sayım yapılması ve stok kaydının güncellenmesi
  • Gerektiğinde yeni malzemeler ve ayıraçlar için sipariş verilmesi
  • Yeni gelen ayıraçların ve malzemelerin kontrol edilmesi ve ambalajlarının açılması
  • Malların geldiğine dair ilgili personel üyelerinin bilgilendirilmesi

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Stok Sorumlusu pozisyonunun görev ve sorumluluklarının listesini çıkarır (bunlar daha sonra Pozisyon İş Tanımı, Yetkilendirme Matrisi ve Kişisel İş Tanımı yazımında kullanılacaktır).
  2. Birçok laboratuvarda Stok Sorumlusu pozisyonu yarı zamanlıdır, ancak bu pozisyonun eklenmesi daha önceden yapılması gereken işlere ek olarak ekstra iş yükü anlamına gelir. Laboratuvarda mevcut personel kullanımının Stok Sorumlusu pozisyonuna ait ek görevlerin personel içinden birine atanmasına uygun olup olmadığını belirler. Mevcut personel kullanımı mevcut personel üyelerinden birinin Stok Sorumlusu olarak atanmasına uygun değilse yeni personel alınmalıdır.
  3. Stok Sorumlusu pozisyonuna en uygun personel üyesini seçer ve seçilen bu kişiyi bu pozisyona atar. Stok Sorumlusu'na görev ve sorumluluklarını anlatır.
  4. Haftalık personel toplantısında bütün laboratuvar personeline Stok Sorumlusu'nu tanıtır ve görev ve sorumluluklarını açıklar. Böylece bütün personel üyeleri Stok Sorumlusu'ndan ne isteyebileceklerini ve ne istemeyeceklerini öğrenmiş olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5
ISO15189:2012: 4.1.2.5
ISO15190:2003: