Başlık

Sonuç Raporlarının tetkiki isteyen kişi tarafından daima mümkün olduğunca hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak en iyi yöntemin laboratuvar hizmetleri kullanıcıları ile tartışılması

Neden

2. aşamanın sonraki adımlarında Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP'nin geliştirilmesi gerekecektir.. Sonuçların kaydedilme prosedürü bir protokolde belgelendirilmeden önce, Sonuç Raporlarının tetkiki isteyen kişiye mümkün olan en hızlı zaman aralığında gönderilmesi için en uygun yöntemin benimsendiği doğrulanmalıdır. Böylece, SÇP'nin son halini aldıktan hemen sonra düzenlenmesi gerekliliği ortadan kaldırılmış olur.

Ne

Sonuç Raporlarının tetkiki isteyen kişiye daima mümkün olduğunca zamanında ulaştırılmasını sağlayacak en iyi yöntemi düzenli laboratuvar hizmetleri kullanıcıları ile tartışın. Bu tartışmaya kritik ve acil sonuçların rapor edilmesini de dâhil edin. Mevcut durumda kullanılan yöntem uzun süredir kullanılıyor olabilir ve dolayısıyla da üzerinde çok fazla iyileştirme yapılması gerekebilir. Raporların gönderilmesi için daha iyi alternatifler söz konusuysa bu alternatiflerin kullanılmaya başlanması düşünülmelidir (e-posta ve cep telefonları gibi modern gelişmeleri göz önünde bulundurun). İki önemli şart mevcuttur: Sonuç Raporlarını gönderme yönteminde Sonuç Raporlarının kaybolma riski minimum düzeyde olmalıdır ve Sonuç Raporları daima zamanında iletilmelidir.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Sonuç Raporlarının tetkiki isteyen kişiye gönderilmesi ve acil veya kritik sonuçların bildirilmesinde başvurulabilecek en iyi yöntemi düzenli laboratuvar hizmetleri kullanıcıları ile tartışır.
  2. Sonuç Raporlarının tetkiki isteyen kişilere gönderilmesine ilişkin bir protokol yazar. 2. aşamanın sonraki adımlarında Sonuçların Kaydedilmesi, Raporlanması ve Arşivlenmesine Yönelik SÇP yazılacaktır. Bu protokol, bu SÇP kapsamında yer alacaktır. SÇP son halini aldıktan sonra bu prosedür uygulanmaya başlanacaktır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.8.2
ISO15189:2012: 5.8.1 5.8.2
ISO15190:2003: