Başlık

SÇP'lerin ihtiyaç halinde personel tarafından kolayca erişilebilecek yerlerde saklanması için klasörler oluşturulması

Neden

SÇP'ler, ekleri ve formlarının SÇP'de anlatılan prosedürlerin yapıldığı yerlerde, personelin erişilebileceği yerlerde bulunması gerekmektedir.

Ne

Bir SÇP yazıldığında Kalite Sorumlusu SÇP'nin bulundurulması gereken en uygun yeri belirlemelidir. Ana SÇP'nin hazırlanmasına ilişkin aktivitede anlatıldığı gibi farklı kategorilerde SÇP'ler hazırlanır: Ekipman SÇP'leri, Analiz SÇP'leri ve Prosedür SÇP'leri. Ekipman SÇP'lerinin konu aldıkları ekipmanın yakınında bulundurulması gerekir. Analiz SÇP'lerinin laboratuvarda analizlerin yapıldığı yerde bulundurulması gerekir. Prosedür SÇP'lerinin SÇP'de belgelenen prosedürlerin rutin olarak yapıldığı yerlerde bulundurulması gerekir. Ayrıca, personelin laboratuvara gitmek zorunda kalmadan SÇP'ye başvurabilmesi için ofis alanında her SÇP'nin nüshası bulundurulmalıdır, bir nüsha da arşivde tutulmalıdır.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Klasörler hazırlayarak SÇP'lerin saklanması gereken yerlere yerleştirir ve bu klasörlerde hangi SÇP kategorisinin (Ekipman SÇP'leri, Prosedür SÇP'leri veya Analiz SÇP'leri) bulunduğunu açıkça belirtir. SÇP'lerin tamamı henüz yazılmadığı için tüm SÇP'lerin tutulduğu bütün yerlerin bilinmesi mümkün değildir. Daha sonraki aşamalarda SÇP yazılırken SÇP'nin saklanması için en uygun konum olarak yeni bir yer belirlenirse belirlenen bu yerde saklanmak üzere yeni bir klasör oluşturur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Doküman & Kayıtlar kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1 5.5.3
ISO15189:2012: 5.5.3
ISO15190:2003: