Başlık

Numune reddine ilişkin prosedürün açıklanması, bir Numune Ret Formu'nun hazırlanması ve tetkik için uygun olmayan bir numune ve/veya numune İstek Formu alındığında hazırlanan ret formunun tetkiki isteyen kişiye gönderilmesi

Neden

Bir numune reddedildiğinde Numune Kabulü ve İşlenmesine Yönelik SÇP'deki numune ret prosedürü (bir önceki aktivite) takip edilerek hizmet kullanıcısının bilgilendirilmesi ve önlem alması (yeni numune göndermek gibi) sağlanmalıdır. Ayrıca Numune Ret Formu, ortalama olarak kaç numunenin hangi sebeplerle reddedildiğinin anlaşılmasını sağlar. Bu da laboratuvarın numune toplanmasına ilişkin olarak hizmet kullanıcılarına verdiği talimatların kalitesine ait bir gösterge görevi görür.

Ne

Numune Ret Formu geliştirin. Forma şu unsurları ekleyin:

 • Hastanın kimlik bilgileri
 • Numunenin tanımlayıcı bilgileri
 • Tetkiki isteyen kişinin kimlik bilgileri
 • Numune toplanma tarihi
 • Numune geliş tarihi
 • Numunenin reddinin sebepleri
 • Yeni numune isteği (mümkünse)

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

 1. Yukarıdaki unsurları dâhil ederek bir numune ret formu hazırlar.
 2. Form, Numune Kabulü ve İşlenmesine Yönelik SÇP'ye ek olarak dâhil edilmelidir.
 3. "Reddedilen Numuneler" adında bir klasör oluşturur.
 4. Formu numune kabul biriminde çalışan personele tanıtır ve bu formun neden, ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini açıklar. Tetkiki isteyen kişiye numunenin reddedilmesi sebebiyle form gönderilmesi halinde formun nüshasını alarak "Reddedilen Numuneler" klasöründe saklandığından emin olur.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.4.8
ISO15189:2012: 5.4.6
ISO15190:2003: