Başlık

Laboratuvarda yapılan bütün testlere yönelik SÇP'lerin hazırlanması

Neden

Birincil sürecin standartlaştırılmasında ilk adım, laboratuvarda şu anda yapılan testlere ait bütün prosedürlerin Standart Çalışma Prosedürlerinde (SÇP'ler) belgelendirilmesidir.

Ne

1. aşamanın önceki adımlarında hazırlanan listede tespit edilen bütün testlere yönelik SÇP'leri hazırlayın. SÇP'leri hazırlarken daha önceki aktivitede geliştirilen Ana SÇP'deki Analiz SÇP'lerinin yazımına ilişkin protokolü esas alın ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Analiz SÇP'si şablonunu kullanın.

 

Belirtilmesi gereken önemli bir nokta, farklı testlere yönelik SÇP'lerin söz konusu testi en sık yapan personel üyesi tarafından yazılmasının en uygun olacağıdır. Bu personel üyeleri testin optimum olarak nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ufak ayrıntıları bilir ve bunları SÇP'de anlatabilir. Ayrıca, SÇP yazımı görevlerinin farklı personel üyeleri arasında paylaştırılması tek bir personel üyesinin aşırı iş yüküne maruz kalmasını önler ve bütün personel üyelerinin katılımını ve bağlılığını artırır.

 

Sağ sütunda Analiz SÇP'si örneğine yer verilmiştir. Bu örnek, dokümanın üslubu ve ne kadar ayrıntı içermesi gerektiğine dair fikir verebilir.

 

Bilginize:

Halk sağlığı laboratuvarlarında en sık yapılan birçok teste yönelik olarak genel SÇP şablonları sunan bazı portallar mevcuttur. Aşağıda bu portallara ait bazı bağlantılar verilmiştir. Ancak, bu genel SÇP'lerin daima kontrol edilmesi ve laboratuvarınıza göre düzenlenmesi gerektiği kesinlikle unutulmamalıdır. Aksi takdirde genel SÇP'de açıklanan prosedür sizin laboratuvarınızda yapılan prosedürden farklı olabilir. Standartlaştırmanın ve kalite güvencesinin sağlanması için yaptıklarınızı yazmanız ve yazdıklarını yapmanız gerekmektedir. Genel SÇP'ler kontrol edilmez ve laboratuvarınıza göre düzenlenmezse laboratuvarınızda yapılan prosedürler standart hale getirilmiş olmaz ve kalite güvencesi sağlanamaz.

 • John Hopkins Üniversitesi'nin Uluslararası Laboratuvarlarda Hasta Güvenliğini İzleme ve Değerlendirme (ULHGİD) Projesi, laboratuvarlara yönelik kaynakların yer aldığı bir portal sunar. Bu portalda laboratuvar uygulamalarında ve laboratuvarların denetlenmesinde kullanılabilecek birçok farklı türde doküman bulunmaktadır. Bu dokümanlar arasında laboratuvar testlerine yönelik SÇP'ler de bulunmaktadır. Bu portala gitmek için buraya tıklayın.
 • The Caribbean Med Labs Foundation, web sitesinde birçok mikrobiyoloji SÇP'si (PDF formatında) yayınlamaktadır. Buraya tıklayın.
 • Tüberküloz laboratuvarları, tüberküloz testlerine özel birçok SÇP şablonu içeren TB KYP Laboratuvar Araç Kutusu'nu kullanabilir. Bu araç kutusunu buradan indirebilirsiniz.

Birçok kurum kendi SÇP'lerini internette yayınlamaktadır, kendi SÇP'nizi yazarken bunlardan "esinlenebilirsiniz".

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği içinde Kalite Proje Ekibi:

 1. Her SÇP'nin hangi personel tarafından yazılmasının en uygun olacağını belirlerler.
 2. Laboratuvar Yöneticisi:
  • Seçilen personel üyelerini SÇP'leri yazmakla görevlendirir. Görevlendirdiği personel üyesine SÇP yazımı prosedürünü açıklar. Ana SÇP hakkında bilgi edinmelerini ve SÇP'yi hazırlarken Ana SÇP'deki Analiz SÇP'lerinin yazımına ilişkin protokolü esas almalarını ve Ana SÇP'ye eklenmiş olan Analiz SÇP'si şablonunu kullanmalarını söyler. Akıllarına takılan bir nokta olduğunda Kalite Proje Ekibi üyelerinden birine başvurabileceğini açıklar.
  • Personelin görevini (SÇP içeriğini oluşturmak: prosedürü ve SÇP'nin diğer paragraflarını yazmak) ve Kalite Proje Ekibi'nin görevini (SÇP'nin yapısını ve sayfa düzenini optimize ederek Ana SÇP kılavuz ilkelerine uygun hale getirmek) açıkça belirtir. Böylece herkes ne yapılması gerektiğini bilir ve aynı işin gereksiz yere tekrarlanması önlenir.
  • Sürecin devam etmesi için farklı personel üyeleriyle görevlerini ne zaman bitireceklerine ilişkin SÖMGZ yöntemini uygulayarak mutabakata varır.
 3. SÇP'ler hazır olduğunda (yazılıp revize edilip onaylandığında) SÇP nüshalarının nerede tutulması gerektiğine karar verir ve bunu SÇP'de belirterek revize edilen SÇP'lerin eski nüshalarının değiştirilmesi gerektiğinde bunların nerede bulunacağını göstermek için kararını kayıt altına alır. "Analiz SÇP'leri" başlıklı klasörler hazırlayarak SÇP'leri belirlenen yerlerde saklar.
 4. SÇP'leri birer Okudum ve Anladım Listesi'ne ekler ve hangi personel üyelerinin SÇP'leri okuması ve anlaması gerektiğini (SÇP'lerin hangi personel üyelerini ilgilendirdiği) belirtir. Sağ sütunda Okudum ve Anladım Listesi şablonuna yer verilmiştir.
 5. Haftalık personel toplantısında SÇP'leri tüm personele tanıtır ve SÇP'lerin nerede bulunabileceğini söyler. SÇP'leri hangi personel üyelerinin okuması gerektiğini açıklar ve SÇP'leri okuduktan sonra imzalamaları gereken Okudum ve Anladım Listesi hakkında bilgi verir.
 6. Bütün personel üyelerinin kendilerine atanan SÇP'leri okuyup okumadığını takip eder. Okumadılarsa okumaları gerektiğini hatırlatır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.2.1 5.5.3
ISO15189:2012: 4.2.2.1 5.5.3
ISO15190:2003: