Başlık

Laboratuvar yöneticisinin değişim yönetimi konusunda eğitim alması şiddetle tavsiye edilir

Neden

Kalite yönetim sistemi uygulanması bir değişim sürecidir. Laboratuvar Yöneticisi, kritik yorumlara ve kalite yönetim sisteminin uygulanmasına direnç gösterenlere doğru tepki vererek personelin işbirliği yapmasını sağlayabilir. Buna değişim yönetimi denir. Değişim yönetimi, mümkün olduğunca fazla sayıda personelin sürece dâhil edilmesini sağlamak için gereklidir.

Ne

Kalite yönetim sistemi kapsamında gerekli olmasa da, Laboratuvar Yöneticisi'nin değişim yönetimi eğitimi alması şiddetle tavsiye edilir

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Değişim yönetimi konusunda uygun bir kurs bulur. Kurs, kalite yönetimi ile ilgili olmak zorunda değildir.
  2. Seçilen kursa katılabilmek için fon bulur.
  3. Kursu tamamladıktan sonra aldığı sertifikanın nüshasını Personel Dosyaları klasöründe uygun bölümde saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5 5.1.3
ISO15189:2012: 4.1.1.4
ISO15190:2003: