Başlık

Laboratuvar Misyonu'nun belirlenmesi

Neden

Önceki aktivitede Vizyon belirlenmişti. Vizyon, laboratuvarın hayali olarak düşünülebilir. Ancak henüz bu aşamada Vizyon'a dayalı somut bir politika ve planlama yapılamaz. Etkili bir yönetim döngüsüne uzanan yoldaki ikinci adım Misyon'dur.

Ne

Misyon, laboratuvarın Vizyon'u gerçekleştirmek için kullanmak istediği yöntem ve yaklaşımları açıkladığı bir ifadedir. Misyon geliştirirken kendinize sormanız gereken soru şudur: "Laboratuvar Vizyon'u gerçekleştirmek için ne yapabilir?". Bu soruya vereceğiniz yanıt Misyon'dur. Misyon'a bir örnek verecek olursak: "Misyonumuz hastalık yükünü azaltmak için liderliğimiz ve uzmanlığımızla kaliteli laboratuvar hizmetleri sunmak ve ulusal halk sağlığı laboratuvar ağını güçlendirmektir." Başka örnekler için bkz.:

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Misyon'u geliştirmek için bir personel toplantısı düzenler. Vizyon'un belirlenmesinde olduğu gibi Misyon'un belirlenmesi sürecine de herkesin katılımını sağlayarak personel arasında sahiplik duygusu ve desteği artırırsınız. Ayrıca gerçekten tüm kurumun bakış açısını yansıtan bir Misyon ortaya çıkmış olur.
  2. Laboratuvar yöneticisi, laboratuvar Misyonu'nu geliştirir. İlk önce ne olduğunu ve neden geliştirilmesi gerektiğini açıklar. Daha sonra kusursuz Misyon'un oluşturulması için beyin fırtınası yapılmaya başlanır. Bu nedenle Misyon'un biraz daha somut olması gerektiğini belirtmekte fayda vardır. Benimsemek istediğiniz genel yaklaşımı ve kullanmak istediğiniz yöntemleri açıklar. Misyon en fazla 150 kelimeden oluşan kısa ve net bir ifade olmalıdır.
  3. Misyon ile Vizyon aynı dokümana basılır ve aynı yerde saklanır (Organizasyon klasörünün ilk sayfası olarak).
  4. İsteğe bağlı: Laboratuvarın Vizyonu ve Misyonu'nun yer aldığı ilgi çekici bir tabela hazırlanmasını sağlayarak girişin üst kısmına yerleştirebilirsiniz. Bu, ziyaretçilere laboratuvarın karakterini ve işini ciddiye aldığını gösterir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.3
ISO15190:2003: