Başlık

Kalite Sorumlusu'nun Atanması

Neden

1. aşamada kalite odak kişisi atanmıştı. Kalite yönetim sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana sistem artık şekillendiği için resmî olarak bir Kalite Sorumlusu'nun işe alınmasının zamanı gelmiştir. Bu sebeple Kalite Odak Kişisi pozisyonu kaldırılacaktır.

Ne

"Kalite Sorumlusu" pozisyonu açılmalı ve doldurulmalıdır. Kalite Odak Kişisi pozisyonunu dolduran personel bu pozisyona atanabilir, ancak zorunlu değildir. Kalite Sorumlusu'nun temel işlevleri şunlardır:

  • Kalite yönetim sisteminin uygulanmasının ve devamlılığının sağlanması.
  • Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda Laboratuvar Yönetimi'ne rapor verilmesi.
  • Bütün laboratuvar personelinin kalite yönetim sisteminin uygulanması ve devamlılığı konusunda bilgi sahibi olmasının ve sürece katılımlarının sağlanması.

 

Kalite Sorumlusu hiyerarşik sistem dâhilinde bir pozisyon değil, danışma pozisyonudur. Kalite Sorumlusu'nun laboratuvarda işlerin nasıl yürütüldüğüne ilişkin bağımsız, tarafsız tavsiyelerde bulunabilmesi için bağımsız bir pozisyonda olması gerekmektedir. Bunun için de Kalite Sorumlusu verdiği tavsiyelerden kesinlikle sorumlu tutulmamalı ve Laboratuvar Yöneticisi'nin Kalite Sorumlusu üzerinde yetkisi bulunmamalıdır. Aksi takdirde Kalite Sorumlusu işlerin yürütülme şekli konusunda vereceği olumsuz tavsiyeler konusunda işini kaybetme korkusuyla kendisini kısıtlayabilir (dolayısıyla artık tarafsız olmaz). Kalite Sorumlusu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yapılması gerekenleri belirleyerek görev dağılımı yapmaktan Laboratuvar Yöneticisi sorumludur.

 

Bu sebeple, laboratuvarın organizasyon şemasında Kalite Sorumlusu pozisyonu, Şekil A'da gösterildiği gibi Laboratuvar Yöneticisi ve ikinci kademe pozisyonlar arasında yan tarafta yer almalıdır. Kalite Sorumlusu'nun ikinci kademeye veya Laboratuvar Yöneticisi ile ikinci kademe arasına yerleştirilmesi doğru değildir (Şekil B ve C). Her iki durumda da Laboratuvar Yöneticisi, Kalite Sorumlusu üzerinde yetki sahibi olur, dolayısıyla da Kalite Sorumlusu işlerin yürütülme şekli konusunda bağımsız ve tarafsız tavsiyelerde bulunamaz.

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Yetkilendirme Matrisi'nde gerekli değişiklikleri yaparak Kalite Sorumlusu pozisyonunun yetki ve sorumluluklarını dâhil eder. Talimatlar için bkz. 1. aşamada Yetkilendirme Matrisi'nin geliştirildiği aktivite.
  2. Kalite Sorumlusu pozisyonunun iş tanımını geliştirir. Talimatlar için bkz. 1. aşamada Pozisyon İş Tanımlarının geliştirildiği aktivite.
  3. Kalite Sorumlusu pozisyonunu doldurabilecek uygun bir personel üyesi seçer veya işe alır. Kalite Sorumlusu pozisyonunun iş yükünün ağır olduğunu (özellikle kalite yönetim sisteminin uygulanması sırasında), dolayısıyla Kalite Sorumlusu olarak görevlendirilen personelin önceki pozisyonunun başka bir personel tarafından doldurulması gerektiği unutulmamalıdır. Gerekirse Kalite Sorumlusu'nun önceki pozisyonunu dolduracak yeni bir personel işe alır veya mevcut personel dışından birini Kalite Sorumlusu olarak görevlendirir.
  4. Kalite sorumlusu olarak işe alınan veya atanan kişinin Kişisel İş Tanımı'nı günceller. Talimatlar için bkz. 1. aşamada Kişisel İş Tanımlarının geliştirildiği aktivite.
  5. Laboratuvarın Organizasyon Şeması'nda gerekli değişiklikleri yaparak Kalite Sorumlusu pozisyonunu ekler. Kalite Sorumlusu, danışma pozisyonudur. Bu pozisyonun astları yoktur. Yani Kalite Sorumlusu'nun yöneticilik yetkisi yoktur: Sadece kalite yönetim sisteminin işleyişini gözlemler ve yapılması gereken faaliyetler konusunda yönetime tavsiyelerde bulunur. Bunun ne anlama geldiğini görmek için sağ sütunda yer alan Organizasyon Şeması Örneği'ne bakınız.
  6. Raporları tartışmak üzere Laboratuvar Yöneticisi, Kalite Sorumlusu ile düzenli ikili toplantılar yapar (en az 2 haftada bir).
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.1.5
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.7
ISO15190:2003: