Başlık

İdari inceleme sonuçlarına dayanarak gelecek yıl için bir Yıllık Kalite Planı'nın geliştirilmesi

Neden

İdari incelemenin yürütülmesi yönetim döngüsünün son adımıydı. Sırada gelecek yıl için yönetim döngüsünün yeniden başlamasını sağlayacak bir Yıllık Kalite Planı'nın geliştirilmesi var.

Ne

Gelecek yıllık kalite planı dönemi için bir Yıllık Kalite Planı geliştirin. İlk plan hazırlanırken herhangi bir İdari İnceleme Raporu söz konusu olmadığı için bu seferki prosedür ilk Yıllık Kalite Planı geliştirilirken izlenenden biraz daha farklıdır.

 

Yıllık Kalite Planı normal şartlar altında idari incelemeyi temel alır. Bu inceleme süresince önceki Yıllık Kalite Planı'nın tamamlanma durumu incelenir; bu da takip eylem maddeleri ve olası yeni planların geliştirilmesine katkı sağlar.

 

Yönetim döngüsünde Planla-Uygula-Kontrol Et-Eyleme Geç döngüsünü net bir şekilde ayırt edebileceğinizi unutmayın.

 • Yıllık Kalite Planı geliştirerek planlama
 • Bir eylem planı hazırlayıp bunu hayata geçirerek uygulama
 • Nihai idari incelemede kullanılan Üç Aylık Raporları izleyerek ve taslağını hazırlayarak kontrol etme
 • İdari inceleme süresince eylem maddeleri oluşturup idari inceleme bulgularını temel alan yeni bir Yıllık Kalite Planı geliştirerek harekete geçme

Nasıl ve kim?

Laboratuvar Yöneticisi:

 1. İdari İnceleme Raporu'nda belirtilen bulgulara dayanan takip planları tasarlar. Ayrıca bu raporda belirtilen eylem maddelerini de dâhil eder.
 2. Laboratuvarın Kalite Politikası ve uzun vadeli hedeflerini kontrol ederek ilave plana ihtiyaç olup olmadığını tespit eder.
 3. Tüm planları yeni bir Yıllık Kalite Planı'nda açıklar ve ayrıca bu planlar için eylem maddeleri oluşturur.
 4. Yıllık Kalite Planı'nı tarih atıp imzalayarak İdari İncelemeler ve Yıllık Kalite Planları klasöründe doğru bölümde saklar.
 5. Kalite Sorumlusu ile birlikte bir eylem planı hazırlayıp Yıllık Kalite Planı neticesinde ortaya çıkan tüm eylem maddelerini bu plana dâhil eder.
 6. Eylem planını uygulamaya geçirilmek üzere Eylem Planı klasöründe saklar.
 7. Yeni Yıllık Kalite Planı'nı haftalık personel toplantısında laboratuvar personeline tanıtır ve ardından belirli personel üyelerine tamamlamaları için eylem maddeleri atanır.
 8. Eylem planının zamanında uygulanıp uygulanmadığını izlemeye başlar. Bunu haftalık personel toplantılarının tutanaklarına eylem maddelerini ekleyerek gerçekleştirir. Böylece her haftalık personel toplantısında eylem maddelerinin üzerinden geçilir ve uygulamanın ne durumda olduğu sorulabilir. Bu toplantılara laboratuvar yöneticisi de katıldığı için laboratuvar yöneticisi son tarihler geçmesine rağmen eylem maddelerini uygulamayan personele mümkün olan en kısa sürede bu eylem maddelerini uygulamaları için baskı yapılabilir.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Organizasyon kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.3
ISO15189:2012: 4.1.2.1 4.1.2.4
ISO15190:2003: