Başlık

Her ekipman için günlük bakım talimatlarını da içeren Kısa Yönergelerin hazırlanması

Neden

Bu aşamaya kadar ekipmanların kullanımı ve bakımına yönelik bütün SÇP'ler yazıldı. Bu SÇP'ler Ekipman SÇP'leri klasöründe arşivlendi. Ancak, her ekipmanın yanında atılması gereken en önemli adımları kullanıcıya hatırlatacak basitleştirilmiş bir prosedürün bulundurulmasında yarar vardır. Bu prosedürlere Kısa Yönergeler denir.

Ne

İlgili bütün ekipmanlar için Kısa Yönergeler geliştirin. Bunlar, ekipmanın rutin kullanımına yönelik aşamalı prosedürlerdir; ekipmanın çalıştırılmasına ilişkin prosedürü ve gerekirse düzenli olarak uygulanması gereken temel koruyucu bakım adımları ve kalibrasyon prosedürünü içerir. Zaman zaman uygulanması gereken prosedürlerin (koruyucu bakım/kalibrasyon) bu Kısa Yönergelere dâhil edilme zorunluluğu yoktur. Kullanıcı/ekipmandan sorumlu kişi/Ekipman Sorumlusu bunun için SÇP'ye başvurabilir.

 

Sağ sütunda bir santrifüjün çalıştırılmasına ilişkin kısa yönerge örneği verilmiştir.

 

Önemli not: Kısa Yönergeleri SÇP'lere dâhil edin: Kısa Yönergeleri SÇP'lere ek olarak dâhil edin (dolayısıyla SÇP versiyon numarası kısa yönergeye de basılmalıdır). Bir SÇP revize edildiğinde eski kısa yönergenin de revize edilerek yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. SÇP'nin versiyon numarası kısa yönerge üzerinde gösterilmiştir, böylece kısa yönergenin SÇP ile uyumlu olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

  1. Ekipmanların çalıştırılmasına yönelik SÇP'ler uyarınca Kısa Yönergeler hazırlar.
  2. Ek olarak dâhil ederek ve SÇP'lerle aynı versiyon numarası ile kodlayarak Kısa Yönergeleri SÇP'lere dâhil eder.
  3. Sudan ve diğer zararlı etkenlerden korumak için Kısa Yönergelerin nüshalarını koruyucu kaplama ile kaplayarak veya poşet dosyaya yerleştirerek konu aldıkları ekipmanın yakınlarında görünür, makul bir yere koyar.
  4. Personele Kısa Yönergeler ve SÇP'ler arasındaki farkı açıklar. Ekipmanın çalıştırılmasına ilişkin rutin prosedürleri Kısa Yönergelerde bulabileceklerini ancak bakım ve kalibrasyon gibi daha spesifik prosedürler için SÇP'leri okuyup onlara başvurmaları gerektiğini açıklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır
ISO15189:2007: 5.5.3
ISO15189:2012: 5.5.3
ISO15190:2003: