Aktiviteler 2. Aşama - Ekipmanların uygun kullanımının sağlanması