Başlık

Hasta kayıtlarının basılı doküman tabanlı sistemde tutulması halinde güvenli ve uygun saklama koşullarının sağlanması

Neden

Tüm hasta verileri ihtiyaç halinde kolayca ulaşılabilecek bir şekilde saklanmalıdır. Ayrıca hasta verileri gizlidir ve gizliliği muhafaza edilecek şekilde saklanması gerekir. Bunun yanı sıra verilerin haşereler, toz, nem vb. ortamlardan uzak yerlerde saklanması da önemlidir.

Ne

Hasta verileri İstek Formları, çalışma formları, kayıtlar, Sonuç Raporları nüshaları, revize edilmiş Sonuç Raporları, Acil Bildirim Formları vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ortamlara kaydedilir.

 

3. aşamada fiziksel etkenler sebebiyle dokümanların (hasta verileri de dâhil olmak üzere) zarar görmesini engellemek amacıyla saklama altyapısı iyileştirilecektir . 3. aşamada laboratuvar bilgilerine ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişilebilmesi için laboratuvar arşivleme sistemi de optimize edilecektir. Ancak mevcut durumda da hasta verilerinin bu verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü koruyacak şekilde arşivlenmiş olması önemlidir.

 

Hasta verilerini içeren tüm kayıtların kilitli bir dolapta saklandığından ve bu dolabın sadece yetkili personel tarafından açılabildiğinden emin olun.

 

Belirli bir hastaya ilişkin sonuçların değiştirilmesi gerektiğinde bu işlemin hızlı ve kolayca gerçekleştirilebilmesi için hasta verilerinin mantıklı ve sistemli bir şekilde saklanmasını sağlayacak bir sistem oluşturun. Tüm dosyaları mantıksal bir sıralamayla saklamak için numara veya tarihlerden faydalanın. Örneğin hasta kayıtlarını takvim yılına göre kategorilere ayırarak klasörlerde saklayın ve her klasördeki kayıtları hasta kodlarına göre sıralayın.

 

Kayıtların birikmesini ve arşivlerin dolmasını önlemek için her kayıt çeşidinin ne kadar süreyle saklı tutulması gerektiğini tanımlayan bir Doküman Saklama Listesi de hazırlanmalıdır. Bu, 2. aşamada başka bir aktivitede yapıldığı için bu aktivitede yapılmasına gerek yoktur.

 

Sağ sütunda DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi el kitabından alınan, bilgi yönetimi ve basılı doküman tabanlı bilgi sistemine ilişkin bir belge yer almaktadır.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu (varsa veri yönetiminden sorumlu personel ile işbirliği içinde):

  1. Yukarıda açıklandığı üzere ve sağ sütunda yer alan DSÖ Laboratuvar Kalite Yönetimi Sistemi (LKYS) eğitimine ilişkin belgeye dayanarak İstek Formları, çalışma formları, kayıtlar ve Sonuç Raporlarının nüshaları gibi hasta verilerinin arşivlenmesine yönelik mantıksal bir sistem tasarlar.
  2. Hasta verilerinin kilitlenebilir ve sadece yetkili personel tarafından erişilebilir, yeterli kapasiteye sahip bir dolapta/odada saklandığından emin olur.

 

Laboratuvar Yöneticisi:

  1. Hasta verileri arşivine erişebilmesi için belirli çalışanları yetkilendirir. Yetkilendirme Matrisi'ni hasta verileri arşivine erişme yetkisi olan personelin görev ve sorumluluklarını içerecek şekilde düzenler. Ayrıca yetkili personelin Kişisel İş Tanımlarını da hasta verileri arşivine erişim ve arşiv yönetimine ilişkin yeni görev ve sorumluluklarını da içerecek şekilde düzenler.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Bilgi Yönetimi kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.13.1 4.13.2
ISO15189:2012: 4.13
ISO15190:2003: