Başlık

Gelecek 12 ay için İç Denetim Planı hazırlanması

Neden

Tüm kalite yönetim sistemi ve tetkikler 12 ayda bir denetlenmelidir. Bu amaçla bir yaklaşımın geliştirilmesi ve denetimler sırasında belirli personel üyelerinin denetçilerin sorduğu soruları cevaplamak için hazır bulunması gerekir. Dolayısıyla programlarını ayarlayabilmeleri için denetimin planlandığı konusunda söz konusu kişiler önceden bilgilendirilmelidirler.

Ne

Yıllık iç denetim planı geliştirin.

Nasıl ve kim?

Kalite Sorumlusu:

  1. Tüm kalite yönetim sisteminin bir yılda denetlendiği bir plan tasarlar. Denetim yaklaşımı seçerek işe başlar: Birden fazla tetkikte aynı unsurların denetlendiği dikey denetimler mi yürütülecek (örneğin: tüm tetkiklerin iç kalite kontrol prosedürlerinin denetlenmesi) yoksa numune toplamadan Sonuçların Raporlanmasına kadar tüm aşamalar kontrol edilerek tek bir tetkik prosedürünün denetlendiği yatay denetimler mi yürütülecek? Denetimleri kalite sisteminin esaslarına odaklanarak yürütmek de tercih edilebilecek bir alternatiftir. 12 kalite sistemi esası olması dolayısıyla her ay için bir esas belirleyebilirsiniz; böylece her denetim farklı bir kalite sistemi esasına odaklanır.
  2. Benimsenen yaklaşıma bağlı olarak denetimlerin mantıksal bir kapsam çerçevesinde planlanabilmesi için kalite yönetim sistemini parçalara ayırır. Laboratuvar organizasyonu ve yönetimi ile kalite yönetim sistemi genellikle tetkik prosedürlerini içermeyen ancak yine de spesifik bir tetkik prosedürü denetiminden daha geniş olan bir "Sistem Denetimi" kapsamında denetlenir.
  3. Uygulanabilir bir plan yapar. Sağ sütunda bir denetim planı şablonuna yer verilmiştir. Her denetimi yürütmesi için belirli İç Denetçileri atar. Kalite yönetim sisteminin bir yılda denetlenmesine ilişkin planlamanın nasıl yapılacağı konusunda fikir vermek amacıyla yıllık plan örneği de verilmiştir (bu plan kapsamında 5 daha kapsamlı denetim yer almaktadır ve bu denetimlerin her biri en az 2 kişi tarafından yürütülür).
  4. Planı tüm İç Denetçilere dağıtır ve haftalık personel toplantısında planı tartışır.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Değerlendirme kapsamındadır
ISO15189:2007: 4.14.1 4.14.2
ISO15189:2012: 4.14.1 4.14.5
ISO15190:2003: