Başlık

Bu aşamanın önceki adımlarında yapılan süreç akış şemalarına dayanarak hangi SÇP'lerin gerekli olduğunun tanımlanması

Neden

1. aşamada, laboratuvarda yapılan bütün tetkikler ve laboratuvardaki bütün ekipmanların çalıştırılması ve bakımına yönelik SÇP'lerin geliştirilmesi gerekiyordu. Ancak, laboratuvarın birincil sürecinin gerektiği gibi işleyebilmesi için tetkiklerden önce ve sonra yapılması gereken birçok başka prosedür vardır. Laboratuvarın kalite performansının güvence altına alınabilmesi için rutin olarak yürütülen bu ek prosedürlerin de standartlaştırılması gerekmektedir. Böylece her prosedürün aynı şekilde, doğru yapılması sağlanarak laboratuvarın temel sürecinin gerektiği gibi işlemesi ve kalitenin güvence altına alınması sağlanır.

Ne

2. aşamanın önceki adımlarında laboratuvarın her birimi/bölümünde rutin olarak yürütülen bütün prosedürlerin akış şemalarının yapılması gerekiyordu. Bu akış şemaları, gereken bütün SÇP'lerin envanterini oluşturmada kullanılır. Akış şemasındaki her sürecin girdi şartları (materyaller ve ekipman) tespit edilmelidir, ardından da süreç adımının standartlaştırılmış şekilde doğru uygulanabilmesi ve kaliteli girdi şartları için gereken SÇP'ler listelenir.

Nasıl ve kim?

Birim/bölüm başkanları ve Laboratuvar Yöneticisi ile işbirliği içinde Kalite Sorumlusu:

 1. 2. aşamanın önceki adımlarında geliştirilen bütün akış şemalarını toplarlar.
 2. Her akış şemasının her adımında hangi SÇP'lere ihtiyaç duyulduğunu saptarlar. Bunu şu prosedür doğrultusunda yaparlar:
  • Her adımda hangi ekipmana ihtiyaç duyulduğunu saptarlar
  • Her adımda ekipmanların yanı sıra hangi materyallere ihtiyaç duyulduğunu saptarlar
  • Adımın gerçekleştirilmesi için hangi SÇP'ye/SÇP'lere ihtiyaç duyulduğunu belirlerler ve her adımda belirli materyal ve ekipmanların hazırlanmasına ve kullanımına yönelik hangi SÇP'lere ihtiyaç duyulduğunu tespit ederler. Güvenlik SÇP'leri de göz önünde bulundurulur.

  Örnek Gram Boyama prosedürüne ait iki süreç adımı kapsamında yukarıdaki adımların gerçekleştirildiği resme bakınız (lütfen bu şekilde gösterilen girdi şartlarının sadece örnek olduğunu ve eksik olabileceğini unutmayın).

 3.  

   

 4. Kalite Sorumlusu: Yazılması gereken bütün SÇP'leri kapsayan eksiksiz bir taslak hazırlar. Ardından sonraki aktiviteye geçer.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Süreç Yönetimi kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 4.2.1
ISO15189:2012: 4.2.2.1
ISO15190:2003: