Başlık

Bütün ekipman dokümanlarının ve kayıtlarının toplanarak Ekipman Arşivi'nde saklanması

Neden

Kalite yönetiminin önemli bir bölümü doküman ve kayıtların arşivlenmesidir. Ekipman dokümanları ve kayıtları koruyucu bakım, ekipmanın kullanımı ve onarımı konusunda gerekli tüm bilgileri sağlar.

Ne

Her ekipmana ait şu doküman ve kayıtları toplayarak bunları Ekipman Arşivi'nde saklayın:

 • Ekipman Tanımlama Sayfası (aşağıya bakınız)
 • Ekipman Kaydı
 • Bakım Kayıt Formları
 • Bakım formları/kalibrasyon formları
 • Doldurulmuş Kullanım Kayıt Formları/kayıt defterleri
 • Üretici talimatları
 • Yedek Parça Kaydı (aşağıya bakınız)
 • Onay raporları (4. aşamada geliştirilecektir)

Nasıl ve kim?

Ekipman Sorumlusu:

 1. Ekipman Kaydı'nda bulunan her ekipman için söz konusu ekipmanın bütün özelliklerini içeren Ekipman Tanımlama Sayfası geliştirir. Bu özellikler arasında şunlar vardır:
  • Ekipmanın adı
  • Seri numarası
  • Laboratuvarın kullandığı kod
  • Üretici
  • Kabul tarihi
  • Alındığındaki durumu
  • Ekipmandan sorumlu personel üyesinin adı
  • Koruyucu bakım sıklığı
  • Tahmini değişim tarihi (ortalama hizmet ömrü, kullanım ve bakım yoğunluğuna göre değişir)
 2. Laboratuvarda yedek parçası bulundurulan her ekipman için bu yedek parçalara ilişkin kayıt hazırlar. Bu, her ekipmanın laboratuvarda tutulan bütün yedek parçalarının listelendiği basit bir tablo şeklinde yapılabilir.
 3. Her ekipman için yukarıda "What" başlığı altında belirtilen doküman ve kayıtları toplar.
 4. Bu dokümanları Ekipman Arşivi'nde ilgili bölümde saklar.
Yol Haritası Aktivitesine Genel Bakış Bölümüne Dön
Bu aktivite KSE, Ekipman kapsamındadır

 

ISO15189:2007: 5.3.4
ISO15189:2012: 5.3.1.7
ISO15190:2003: